Information från styrelsen FEBRUARI 2017

Information från styrelsen
FEBRUARI 2017
ÖSTAN NYTT
Vill du hellre ha Östan Nytt på papper? Skicka ett mail till [email protected] med namn och boendenummer.
Äldre Östan Nytt finns också att läsa på hemsidan.
Andrahandsuthyrning
Årsstämman
Styrelsen har beslutat att ta en avgift på
andrahandsupplåtelser enligt stadgarna. Avgiften blir
10% av ett prisbasbelopp. Beslutet gäller från och med
december 2016.
Torsdagen den 18 maj är det åter dags för årsstämman.
Vi kommer ut med en formell inbjudan när det närmar
sig. Vi ber er tänka på att motionstiden går ut den sista
februari. Att tänka på när ni skriver en motion är att den
ska innehålla en rubrik som beskriver ärendet, vad
ärendet handlar om samt ett beslut som du anser att
föreningsstämman ska ta. Detta skriver du under med
ditt namn och datum. Det går bra att lämna i brevlåda
(nr 76) eller via mailen [email protected] På länken
nedan finner ni mer information kring att skriva en
motion;
http://www.hsb.se/stockholm/om-hsb/nyheter/hsbnyhet/?newsid=64553
Bokning av lokalen
Nu finns det en länk på hemsidan som visar bokningarna
av lokalen, så att du kan se om lokalen är ledig eller inte.
Se på;
www.hsb.se/stockholm/brf/ostan/info-tillboende/lokalen/
Bokningar sker fortfarande via mail till;
[email protected]
Telefonlistan
Nu kommer den nya telefonlistan ut. De som inte
meddelat sina kontaktuppgifter står inte med i listan, då
denna är helt frivillig. Vi i styrelsen har även en inofficiell
kontaktlista med anhörigas kontaktuppgifter, på dem
som lämnat dessa.
Sandning
Nästa styrelsemöte
Torsdagen den 23 februari 2017.
Medlemsärenden lämnas i vår brevlåda (nr 76)
eller via mailen [email protected] senast 14
dagar innan mötet.
En god fortsättning på 2017!
Vi ber er även denna vinter att tänka på sandningen
framför era lägenheter. Vi har ingen entreprenör eller
ansvarsgrupp som sköter detta, utan ansvaret ligger på
oss alla att se till att hålla gångvägarna gångbara. Detta
är väldigt viktigt ur säkerhetssynpunkt. Då sandningen
tyvärr sköts väldigt sporadiskt av oss i föreningen, så får
vi till nästa vinter se över huruvida vi behöver betala för
sandningen istället.
Brf Östan
Storholmsvägen 76
132 52 Saltsjö-Boo
E-mail: [email protected]
Webb: www.hsb.se/stockholm/ostan