CLS kommenterar sin första order i Laikas

Lund 2017-02-09
CLS kommenterar sin första order i Laikas ”Investerarbrevet”
Lars-Erik Eriksson, VD, och Dan Mogren, COO, kommenterar, i en intervju i Laika
Consultings ”Investerarbrevet.se”, den order som bolaget kommunicerade den 6 februari
2017.
Läs intervjun här: Medicinteknikbolag får genombrottsorder i USA
Kontaktinformation:
Lars-Erik Eriksson, CEO Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00
E-mail: [email protected]
Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och marknadsför en säker, skonsam,
effektiv och kliniskt dokumenterad terapi för behandling av solida cancertumörer. Produkten
baseras på immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi (imILTCLS). CLS är noterade på
Aktietorget under symbolen CLS B. Mer information på företagets webbplats
www.clinicallaser.se