Bilaga till kurs 1.1, smide

22/8 – 2016
Bilaga till kurs 1.1, smide
Delmoment
Material, teknik och teori: Grundläggande smidestekniker, knivsmide,
verktygssmide, kolning och järnframställning, brasning, drivning av plåt,
konstruktionsvällning, form och funktion.
Teckning, färg och form: Grundläggande skissteknik, färg och formlära.
Slöjd- och kulturhistoria: Introduktion till slöjd-och kulturhistoria. Slöjdhistoria
knutet till de tekniker som arbetas med.
Presentations- och utställningskunskap: Muntlig presentationsteknik. Muntlig
presentationsteknik. Presentation av sina egna arbeten inför den egna
inriktningen.
Dessa uppgifter ska vara klara och inlämnade
Smide:
• prov på genonmgångna tekniker, monterat på träskiva.
• 1 st färdiga knivblad
• 3 st färdiga tänger
• 1 st nageljärn
• 2 st brasade föremål
• 3 st teknikprov konstruktionsvällning
Färg och form:
• Övningsuppgifter i färg och form, färgtoncirkel, valörcirkel i gråskala,
intentitetskala med komplement färger
• Skisser och övningsuppgifter i teckning
Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk
Knippbodarna 119, 793 41 Insjön
www.saterglantan.se • [email protected]
0247-645 70 • Org.nr: 783200-3334