2017 02 11 Skottefederation Årsmöte

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE I SKOTTEFEDERATIONEN 2017-02-11 kl 15.00
Caféet i Smedbyn, Huskvarna
Adress: Galleri Smedbyn, Smedbygatan 3A, 561 41 Huskvarna
Ordinarie möteshandlingar kommer att finnas på mötet
Vill någon ha ut handlingarna innan, kontakta mig, mail:
[email protected]
Motioner eller andra punkter som skall tas upp på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda
senast 4 veckor innan årsmötet. Skicka till sekreteraren mail.
[email protected]
Förbeställningar av fika samt info om specialkost mailas till:
[email protected]
Det kommer att serveras en stor god smörgås med kaffe för det facila priset av 70:Hundar är också välkomna.
VÄLKOMNA!