Kalendarium för Broskolan vårterminen 2017 - Upplands

2017-02-08
Kalendarium för Broskolan vårterminen 2017
Jan
1
B
2
A
3
Obs!! Aktiviteter med röd text Förslag ännu ej fastställda!!!!!!
3
4
5
2
9
Studiedag
personal
11 elever
Lov
6
Elevernas vårtermin 12
10 Studiedag 12
personal 11
13
börjar ordinarie
schema
Lov elever
12
3
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
30
31
1
6
7
5
B
4
Feb
A
5
5
2
3
5
B
6
A
7
B
8
Sportlov
9
NP 6 Sv
8
Utvecklingssamtal Em
13
Vintersportdag
Hela skolan
20
14
Kärlekstema åk 8
9
NP 6 Sv
Utvecklingssamtal Em
10
5
16
15
17
5
21
22
23
24
5
Mars
A
B
27
Sportlov
28
Sportlov
1
Sportlov
2
Sportlov
3
Sportlov
6
7
8
9
10
13
14 Pi-dag Matte
15
16
17
0
10
11
5
NP 9 Sv
NP 9 Sv
Föräldraråd kl 18.00
A
12
5
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31
3
4
5
6
7
5
April
13
5
B
14
NP 6 Ma
NP 9 NO
NP 6 Ma
5
A
15
B
16
10
17
A
17
Påsklov
11
Påsklov
12
Påsklov
13
Påsklov
14
Annandag Påsk 18
Lovdag
19
20
21
25
26
27
28
24
Påsklov
Långfredag
4
NP 9 EN
NP 9 EN
5
Maj
B
1
18
1 Maj Lovdag
2
NP 9 SO
3
4
NP 6 EN
NP 9 SO
5
NP 6 EN
4
A
19
B
20
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
NP 9 MA
NP 9 MA
5
5
A
21
PRAO åk 8
Juni
B
A
22
PRAO åk 8
29
30
5
6
PRAO åk 8
31
1
7
8
15
Kristi
himmelfärdsdag
26
Lov
3
2
5
23
24
Lov
Nationaldagen
Lovdag
3
12
13
14
19
20
21
24
14
Fortbildning
Lärarpersonal
15
Fortbildning
Lärarpersonal
9
Fortbildning
Lärarpersonal
Skol-avslutning
22 Sommarlov
16
13
Fortbildning
Lärarpersonal
4
23 Sommarlov
16
Vt 96
Ht 82
Antal skoldagar:
Lå 16 /17
178
Fortbildning lärare
16
194
Arbetsår för lärare
G:\UK\Broskolan\Administration\Broskolan\Org 16-17\Broskolan+Kalendarium+lå+16-17 (6)VT17