Untitled

Utbildning i framtidens teknik
Ju bättre kunskap våra kunders medarbetare har, desto större utbyte
får kunden av sin investering i maskiner och utrustning från Ravema.
Därför satsar vi stort på att erbjuda bra, relevant utbildning för våra
kunders operatörer och tekniker i Ravemas Teknikcenter i Värnamo.
Här pågår schemalagd utbildning i maskinteknikens framkant, praktiskt
taget året om!
Programmeringsutbildning - Kurs avsedd för programmerare, opera­törer,
beredningspersonal
och verkstadschefer i företag som redan har eller har för avsikt att skaffa några av våra numeriskt styrda
maskiner.
Grundläggande utbildning el/styrsystem - En tvådagars grundläggande service-utbildning på
Mazaks styrsystem Mazatrol.
Programmeringsutbildning
Jan
Feb Mars Ap
Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Mazatrol Fleroperationsmaskin / Smooth,
Matrix, 640
v4
v7
v 10
v 13
v 17
-
–
v 35
Mazatrol Svarv & Integrex / Smooth,
Matrix, 640
v5
v8
v 11
v 14 v 18*
-
–
v 36 v 40 v 43 v 46 v 49
–
–
–
v 14
–
–
Grundläggande utbild. i El-och styrsystem
–
v 39 v 42 v 45 v 48
–
–
v 42
–
–
Med reservation för eventuella ändringar. Mimiumantal på antal kursdeltagare 5 pers. * Fyradagars-kurs pga av 1:a maj.
Form-och lägesutbildning -
Form-och lägesutbildning
Kurs avsedd för kvalitetstekniker, produktionstekniker samt för alla med
Jan
Värnamo
-
Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
-
-
v 15
en säljande eller producerande roll som ger en grund i form- och lägestoleranser och att förstå hur koordinat- och
Med reservation för eventuella ändringar. Mimiumantal på antal kursdeltagare 5 pers.
referenssystem är uppbyggda.
Kurslängd samt kostnad
-
-
–
-
v 38
Mazatrol Integrex; e-, i- och j-modellerna
8 dagar
25 000 :-
Operatörsutbildning - Detta är en grundläggande kundanpassad utbildning i handhavande som Mazatrol Fleroperationsmaskin Variaxis + HCN
5 dagar
16 300 :-
genomförs hos er där vi bland annat går igenom driftunderhåll, styrpanelens funktioner samt mycket mer.
Mazatrol Svarv med roterande verktyg
5 dagar
16 300 :-
Mazatrol Fleroperationsmaskin
4 dagar
13 900 :-
Företagsanpassad utbildning - Du kanske har komplex bearbetning av dina detaljer. Våra pro-
Mazatrol Svarv utan roterande verktyg
3 dagar
11 800 :-
duktspecialister har lång produktionsteknisk erfarenhet bakom sig. De kan skräddarsy en utbildning som
passar just din företagsspecifika bearbetning.
Matrix CAM
3 dagar
14 000 :-
Grundläggande utbild. i El-och styrsystem
2 dagar
8 900 :-
Företagsanpassad utbildning i operatörsunderhåll - Med ett väl genomfört opera-
Form-och lägesutbildning
2 dagar
Enligt offert
Företagsanpassad utbildning
Efter ök.
Enligt offert
törsunderhåll kan uppåt 75 % av alla fel undvikas eller upptäckas i ett tidigt skede. Utbildningen inriktar sig
mot det dagliga underhållet som bör hanteras av operatören för optimal nyttjande av maskinens kapacitet,
allt enligt maskintillverkarens rekommendationer.
-
-
-
Kostnader
Kostnader debiteras enligt tabell. Kursmaterial, lunch samt kaffe ingår i avgiften. Avgifter för resa och logi ­tillkommer.
Saknar du någon kurs i vårt utbud eller vill anmäla dig så är du välkommen att kontakta oss på 0370-488 00 el. [email protected]