Se program

Varmt välkomna till
Gotland och årets
Räv-SM för stövare
Program
Torsdag 9 februari
kl. 09,00 - 10,00
Kl. 13,00 - 16,00
Kl. 16,00 - 17,00
Kl. 18,00 - 20,00
Inkvartering från Oskarshamn , Brukshotellet
Inkvartering från Nynäshamn, Brukshotellet
Lättare förtäring Brukshotellet
Presentation av hundar, funktionärer, provmarker,
lottning, Grönt Centrum Lövsta, kaffe o tårta
Fredag 10 februari
Kl. 05,30 - 07,00
Kl. 06,30 - 07,30
Kl. 08,00 - 15,00
Frukost och matsäck
Avresa till respektive provruta
Provtid, soppa vid hemkomst
Kl. 16,30 - 18,00
Kollegium, Grönt Centrum
Kl. 18,30
Gemensam SM-middag, Grönt Centrum Lövsta
Lördag 11 februari
Kl. 05,30 - 07,00
Kl. 06,30 - 07,30
Kl. 08,00 - 15,00
Kl.16,30 -18,30
19,00
Frukost och matsäck
Avresa till respektive provruta
Provtid, soppa vid hemkomst
Kollegium, prisutdelning och avslutning, Grönt
Centrum, Lövsta
Kaffe med smörgås
Söndag 12 februari
Kl. 06,00 - 10,00
Frukost
Kl. 08,05
Avresa färja Nynäshamn
Kl. 16,00
Avresa färja Nynäshamn
Måndag 13 februari
Kl. 00.10
Avresa färja Oskarshamn
Sponsorer för markrutor
1 Hall/Hangvar
2 Holm/Smöjen
Väthagens Kennel
Ägare Svante Lindstedt
Stövare/drever
3 Hejnum/Bäl
4 Gothem
5 Ardre
6 Garda
7 Lye/Stånga
Lyeskogens Kennel
Christer Hederstedt
Schillerstövare
8 Linde/Lojsta
9 Silte/Hablingbo
10 Rone/Eke
11 Bunge
Funktion
Namn
Telefon
SM värd
Erik Jonsson
073-689 00 16/ 049850558
Fullmäktige
Thomas Thomsson, Leif Hellman
och Sören Buskas
073-689 00 16
IT-ansvarig
Olle Råström o Henrik Öhman
070-281 34 41
Logistik
Erik Jonsson
073-689 00 16/ 049850558
Dokumentation
Olle Råström
070-281 34 41
Press
Tore Timgren och Olle Råström
070-526 00 68
070-281 34 41
Provmarker
Andreas Johansson
070-965 31 05
Domare
Christer Hederstedt
070-566 34 17
Sponsring
Christer Hederstedt, Tore
Timgren o Andreas Johansson
070-566 34 17
070-526 00 68
Förläggning
Erik Jonsson o Andreas
Johansson
073-689 00 16
070-965 31 05
Måltider
Erik Jonsson
070-965 31 05
Kontakt med
tävlande
Erik Jonsson
073-689 00 16/ 049850558
Huvudsponsorer
Område
Hemmadomare Mobil
1 Hall/Hangvar
Gunnar Ericsson
070-743 21 86 Mikael Larsson
Gästdomare
Mobil
070-555 26 56
2 Holm/Smöjen
Sven-Åke
Lindstedt
070-583 78 15 Gunnar
Pettersson
070-855 63 70
3 Hejnum/Bäl
Anders
Gahnström
070-492 18 35 Karl-Erik Amour 070-545 20 62
4 Gothem
Roger
Malmqvist
070-633 02 25 Torgny Lifstöm
073-031 01 17
5 Ardre
Tore Timgren
070-526 00 68 Lars-Olov
Larsson
070-288 71 77
6 Garda
Håkan
Jakobsson
070-882 11 67 Tommy Sundell 070-645 36 46
7 Lye/Stånga
Christer
Hederstedt
070-566 34 17 Leif Rydell
070-648 66 95
8 Linde/Lojsta
Sören Sandqvist
070-860 67 20 Jan Karlsson
070-235 40 90
9 Silte/Hablingbo
Andreas
Johansson
070-965 31 05 Joakim Rehn
070-675 28 11
10 Rone/Eke
David Eneqvist
070-277 23 05 Björn
Malmgren
070-521 24 91
11 Bunge
Erik Holmqvist
070-309 34 89
Sponsorer rasklubbar
Avd Gotland
Deltagande hundar vid årets Räv-SM 2017
Hund
Hund
Drevtorpets Challe SE21035/2012 (sch)
ägare Jimmie Lindby Gotland
Kurrelia Tekla SE38877/2011 (sch), ägare
Mattias Larsson Gotland
Lyeskogens Sanna S52673/2009, Kenneth
Adam o Per-Olof Janssn, Gotland
Pavikens Axa SE51254/2011, Robert
Öberg, Gotland
Barsjötorps Disa SE51350/2014, Tobias
Barse, Värmland
SE37057/2013 Pejlas Rina (fin)
Martin Jeppson, Södermanland
Deltagande hundar vid årets Räv-SM 2017
Hund
Pavaldens Azzi (ham), ägare Mats
Karlsson o Kerstin Hansson, Gotland
SE42304/2011 Buholmens X-Traj
Henrik Johansson Bohus/Dals
Klinton S31995/2009 (sch)
Andreas Larsson, Västergötland
Hund
SE41372/2011 Jakt Champs Attack (sch)
Lari Mann o Threse Rihpa, Jämtland/Härjedalen
S18452/2009 Biabys Vicko (fin)
Ägare Börje Johansson, Småland
Mobilnummer till hundägarna
Hund
Ägare
Mobil
Länsklubb
Biabys Vicko
Robert Johansson 072-212 90 07
Småland
Kurrelia Tekla
Mattias Larsson
076-805 78 77
Gotland
Drevtorpets Challe Jimmie Lindby
070-261 52 12
Gotland
Barsjötorps Disa
Tobias Barse
076-103 92 93
Värmlands
Jakt Champs
Attack
Lari Mann och
Therese Rihpa
070-536 67 44
Jämtland/
Härjedalen
Pavikens Axa
Robert Öberg
073-630 84 05
Gotland
Pejlas Rina
Martin Jeppson
070-888 51 04
Södermanland
Buholmens X-Traj
Henrik Johansson 070-656 21 88
Bohus/Dals
Lyeskogens Sanna Kenneth Adman
Per-Olof Jansson
070-366 13 95
Gotland
Pavaldens Azzi
Mats Karlsson o
Kerstin Hansson
070-544 86 10
Gotland
Klinton
Andreas Larsson
070-356 30 40
Västergötland
Att tänka på för domaren
Provtiden är 08.00 till 15.00
Hunden skall vara lös minst 5 timmar
Hunden får driva 90 min på varje räv
Var beredd på att motivera er bedömning
Många bevakar tävlingen (rapporteringen)
Delge inte ert förslag innan kollegiet
Domarens ögon och förnuft gäller
ordning och uppförande
Lämna in jaktprovsprotokollet snarast
Rapportering
Bör ske minst var 20:e minut.
Även om inget händer ska detta rapporteras
Det är viktiga upplysningar för intresserade
Rapportera skall ske utan att störa provet
Ta gärna en bild och mms:a när hunden släpps och
kopplas
Glöm inte att meddela när provet avslutas
Krydda gärna med annan information
Viktiga telefonnummer
Kommissarie: thomas Thomsson 070-885 48 38
Distrikveterinärerna Roma 010-122 96 60
Nummer att ringa för rapporterna jaktjournalen: 0514-24241
Mms: 073-820 33 15 (bilder)
Kennelsponsorer
Skummarängelns
Kennel
Joel Sund o Sofia Gustavsson
Kättlemyrens
Kennel
Thomas Thomsson
Schiller
Lauhagens Kennel
Torbjörn Eskelund
Hamilton
Burgstadens kennel
Mattias Larsson
schiller
Sandrevets
kennel
Erik holmqvist
Småland
Bo Bogrens Kennel
Schiller
Tomtelyans kennel
Kenneth Adman
Schiller
Pavikens
Kennel
Robert öberg
Hamilton
Tomasemyrens Kennel
kärnträffens
Lars-Olof Lindström
Kennel
Hamilton
Gunnar pettersson
Hamilton
Pavaldens Kennel
Mats Karlsson o
Kerstin Hansson
Hamilton
Norrsolens
kennel
lars-gunnar erkki
finsk
Joreälvens Kennel
Kent karlsson
Hamilton
Nässjöns kennel
Tommy sundell o
Christian Eggimann
Schiller
Kroksnodens
kennel
sören o lena
buskas
Finsk
Sponsorer vid Räv-SM
Atlinga Bygg AB
Romakloster
Eros (schiller)
Simon Andersson
Wendel Martinsson
schiller
Lye