5830/17 /ss 1 GIP 1B 1. Godkännande av dagordningen Icke

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 3 februari 2017
(OR. en)
5830/17
OJ CONS 4
RELEX 75
PRELIMINÄR DAGORDNING
Ärende:
3516:e mötet i EUROPEISKA UNIONENS RÅD
(utrikes frågor)
Datum:
Tid:
Plats:
6 februari 2017
kl. 10.00
Bryssel
1.
Godkännande av dagordningen
Icke lagstiftande verksamhet
2.
Godkännande av A-punktslistan
5831/17 PTS A 6
+ ADD 1
3.
Ukraina
4.
Libyen
–
Utkast till rådets slutsatser
5319/17 MAMA 11 CFSP/PESC 22 RELEX 73 LIBYE 2
5.
Fredsprocessen i Mellanöstern
6.
Övriga frågor
5830/17
/ss
GIP 1B
1
SV