Artikel - Europa.eu

Robotar tar över parlamentet
Artikel
[08-02-2017 - 13:24]
Ovanliga gäster besöker när Europaparlamentet den 7-8 mars arrangerar ett
presseminarium om att upprätta regler och lagar för robotar. Kammaren ska rösta
om betänkandet nästa vecka, och vid seminariet tog föredragande Mady Delvaux
(S&D, Luxemburg) tillfället i akt och besvarade frågor från Europaparlamentets
följare på Facebook.
Betänkandet handlar om den civila användningen av robotar, till exempel för drönare,
medicinteknik, robotar i hemmet m.m. Ledamöterna förväntas rösta i kammaren nästa
onsdag om betänkandet, som uppmanar EU-kommissionen att presentera
lagstiftningsförslag som tar tag i frågor såsom vem som ska hållas ansvarig om robotar
skadar någon eller något.
{}
− Vi ser att tekniken utvecklas väldigt snabbt, robotar finns redan på marknaden, och
därför uppmanar vi kommissionen att reglera i frågan, sade Delvaux.
Hon påpekade också att det kommer att ske ”ett skifte på arbetsmarknaden” och
vidareutbildningsprogram och en närmare granskning av utvecklingen, så att människor är
förberedda.
− Lagstiftningenska göra livet bättre för människor, inte robotar, sade hon.
Mer information
•
•
SV
Se hela Facebook-intervjun: https://facebook.com/europeanparliament/videos/10158388003400107/
Artikel med Delvaux-intervju: Varför EU-lagstiftning om robotar behövs:
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/20170109STO57505/rise-of-the-robots-mady-delvauxon-why-their-use-should-be-regulated
Presstjänsten
Direktoratet för medier
Direktör - Presstalesman : Jaume DUCH GUILLOT
Referensnummer:20170206STO61356
Slå växelnumret (32-2) 28 33000
1/1