2017-02-04 ORGELDAG Programfolder

Orgeldag
den 4 februari 2017 i Missionskyrkan, Uppsala
Program
11.00 – 12.15
Orgelkonsert
Hans Fagius
13.30–14.45
Musiken, musikern och den musikaliska hjärnan.
Samtal med Jan Fagius, docent i neurologi tillika amatörmusiker,
Hans Fagius, professor i orgel och Owe Wikström, professor i
religionspsykologi, musiklyssnare
Samtalsledare: Kajsa Wejryd
15.30–17.30
Vi sjunger psalmer
ackompanjerade av Uppsala-organister
och orgeldagens konsertorganister
Inge Almén, Ulrika Ardin-Dabo, Barbro Björklund, Hans Fagius,
Gudmund Frenskar, Pontus Leitz, Adrian Sandström, Ligita Sneibe
18.00–19.00
Orgelkonsert
Ligita Sneibe
Entréavgift per konsert 100 kr inklusive samtalet Musiken, musikern och den
musikaliska hjärnan.
Fri entré till Vi sjunger psalmer
Orgeldagen arrangeras som ett led i Uppsala Missionsförsamlings
flygelinsamling. Läs mera på http://uppsalamissionskyrka.se/2704-2
Kafé Kampanilen är öppet kl. 12.00 – 18.00.
Soppa, smörgåsar och kaffebröd till försäljning.
Medverkande organister
HANS FAGIUS (född 1951) är sedan
många år en av Sveriges mest aktiva
konsertorganister. Han fick sin grundutbildning hos Bengt Berg och vid
Musikhögskolan i Stockholm för professor Alf Linder. 1974–75 fördjupade
han sina studier hos den berömde organisten och tonsättaren Maurice
Duruflé i Paris. Han spelar regelbundet
många konserter framförallt runt om i
Europa, men han har också vid flera
tillfällen framträtt i Nordamerika,
Australien, Sydkorea och Japan.
Hans Fagius har inte minst gjort sig
känd som en flitig grammofonartist,
framförallt genom en lång rad inspelningar på det svenska märket BIS. Här märks först och främst en komplett
inspelning av J.S. Bachs orgelverk, men där finns också en rad inspelningar av
större verk ur den romantiska orgelrepertoaren. Senaste produktion är en CD med
orgelverk av söner och elever till J.S. Bach. En omfattande handbok om Bachs
orgelverk utkom 2010, publicerad på Bo Ejeby förlag, och en pedagogisk utgåva
av en rad Bachverk publicerades hösten 2015 på Gehrmans Musikförlag.
Hans Fagius var mellan 1989 och 2011 professor vid Det Kongelige Danske
Musik-konservatorium i Köpenhamn och dessförinnan under flera år lärare vid
musikhögskolorna i Göteborg och Stockholm. Han verkar nu som frilansande
konsertorganist och pedagog, är en eftertraktad lärare vid olika mästarkurser, och
är regelbundet jurymedlem vid internationella orgeltävlingar. 1998 valdes han in
som ledamot av Kungliga Musikaliska Akademin i Stockholm.
LIGITA SNEIBE (född 1962) kommer från Riga i
Lettland. Sin musikaliska utbildning påbörjade hon
vid fyra års ålder. Hon är utbildad till organist och
tonsättare vid den Lettiska Musikakademin i Riga,
diplomorganist vid Musikhögskolan i Piteå samt
genomgått kyrkomusikalisk utbildning vid Ersta
Sköndals högskola. Hon har givit orgelkonserter i ett
flertal länder såsom Sverige, Finland, Danmark,
Island, Färöarna, Estland, Lettland, Litauen, Ukraina,
Ryssland, Ungern, Tyskland, Holland, Österrike,
England, Frankrike, Japan. Förutom att själv
konsertera som orgelsolist uppskattar hon att
samarbeta med andra instrumentalister, körer,
orkestrar och sångare. Innan hon flyttade till Sverige har Ligita arbetat bl.a. som
orgellärare vid Musikakademin i Riga, undervisat och konserterat vid Lövstabruks
Internationella orgelakademi. Vad gäller nutida musik har Ligita genomfört en
lång rad av konserter i Riga domkyrka med musikaliska porträtt av lettiska tonsättare. Under världsmusikdagarna 2009 (organiserad av ISCM, International Society of Contemporary Music) så gjorde hon ett program med musik av internationella tonsättare i Visby domkyrka.
Sedan 2006 jobbar Ligita i Svenska kyrkan som organist (Frösåkers församling
och från 2014 i Färingsö församling).
Läs mer om orgeln på församlingens hemsida:
http://uppsalamissionskyrka.se/musiksang/uppsala-missionskyrkas-orgel
Master Class-undervisning med Hans Fagius
Fredagen den 3 februari erbjuds Master Classundervisning för sju organister kl. 18.00–22.00.
Som kursinstrument används Missionskyrkans
20-stämmiga orgel från 1985, byggd av Nils-Olof Berg, Nye.
Repertoaren kan väljas fritt ur följande kategorier: Nordtysk barock (Buxtehude, Bruhns,
Böhm), Johann Sebastian Bach, senbarock och
tidig rokoko (J.L. Krebs och C.Ph.E. Bach) samt
F. Mendelssohn.
Kostnad: 600 kr (bidrag om 300 kr kan sökas
hos musikkonsulenten vid Uppsala stift, Maria
Oldeberg-Huusko). Övriga intresserade som
önskar följa Master Class-undervisningen betalar 100 kr.
Anmälan med angivande av valt stycke skickas
till Gunnel Fagius [email protected]
senast den 20 januari. Deltagaravgiften skickas
samtidigt till Uppsala missionsförsamling
bankgiro 802-2253. Ange referens Master Class.