Kommodorens spalt 1_2017 - Sibbo Navigationssällskap

Kära skeppare,
Sibbo Navigationssällskap 44e verksamhetsår inleds och mitt första år som kommodor har tagit slut. Klart
sagt har det varit ett år med mycket upp och ner. Nu då vi har ett nytt år framför oss jobbar jag för att vi
ska komma tillbaka till föreningens grundstenar. Att jobba med information och skolningar samt komma
medlemmarna närmare.
En hel del värdefull information och önskemål har vi fått in av er via vår enkät. Tack till alla som svarat! Har
du inte ännu sett enkäten eller svarat på frågorna gör det nu. Enkäten hittar du på vår hemsida på första
sidan på www.snavs.fi. Vi lottar ut ett SNavS-tvålpaket under vårens lopp bland alla som svarat. Både ris och
ros är välkomna!
Följ med på vår hemsida om kommande program. Kom ihåg att anmäla dig i tid till de program som kräver
anmälning. Vi har också en välfungerande facebook sida där informationen flyter jämt in. Anslut dig dit och
medverka där. Informationsflödet är dock snabbt och hektiskt i dagens some-värld och det gäller för oss
att göra informationen så lätt tillgänglig som möjligt. Utan att glömma bort det viktigaste det närapå
meditativa båtlivet och gemenskapen på Fårholmen.
Alla är ni varmt välkomna på vårmötet den 19.2!
Med skepparhälsningar,
Mikaela Dunderfelt
Kommodor