brev

Tandvårdshuset i Bjuv
«Förnamn» «Efternamn»
«Adress»
«Postnummer» «Ort»
Grattis blivande 21-åring!
Med anledning av att Riksdagen tagit beslut om att även
20- och 21-åringar ska få fortsatt fri tandvård 2017 kommer
du att få ett brev från Region Skåne.
I brevet uppmanas du att välja vilken vårdgivare du vill gå hos.
Eftersom du är listad hos oss på Tandvårdshuset i Bjuv kommer vi
naturligtvis att fortsätta kalla dig som vanligt.
Dock är det så att du måste meddela Region Skåne vilken vårdgivare
du vill gå till. I annat fall kommer du automatiskt att bli kallad till
Folktandvården.
Har du några frågor om detta är du hjärtligt välkommen att ringa
oss 042- 311 02 10.
Kurt Månsson
Lena Olsson
Ulf Andersson
m. personal
Tandvårdshuset i Bjuv, Kvarngatan 9, 267 34 Bjuv
Tfn 042-3110210 Epost [email protected]
org nr. 556077-2419