Fjordskolans ordningsregler

Fjordskolans ordningsregler

Vi visar hänsyn och respekterar både vuxna, barn och skolans saker

Vi löser konflikter genom samtal och om det behövs med hjälp av en vuxen

Vi välkomnar varandra och ser till att ingen är ensam

















Utomhus
Vi stannar innanför skolans gränser.
Vi får inte leka i bäcken, kasta snöboll eller klättra i träd.
Vi ska inte snurra gungorna eller gunga snedgung.
Pinnar får vi inte använda på skolgården, däremot får de användas till lek i
skogen på fritidstid.
Bollar får vi inte studsa/skjuta mot skolhusens väggar.
Stjärtlapp får vi använda på skoltid och pulkor på fritidstid.
Vi får köra kickbike med hjälm inom anvisat område.
Vi som vill använda egen cykel, skateboard eller liknande ska ha hjälm på
oss och vi får bara åka vid Lönnarna, när alla skolans klasser har slutat för
dagen.
Vi har cykeln parkerad under skoltid.
Vi i årskurs 3-5 har fotbollsplanen under ojämna veckor och årskurs F-2
under jämna veckor.
På skoltid ska vi inte leka jage på klätterställningen på Stora lekplatsen.
Mobilregler
Vi har våra mobiltelefoner avstängda i väskan under skoldagen/fritidstid.
I årskurs 4-6 får vi använda mobilen i undervisningen, efter
överenskommelse med undervisande lärare.
På Fritidsklubben ska vi förvara mobilen i väskan och får använda den efter
överenskommelse med personalen.
Vid bussen
Vi får inte cykla, åka skateboard eller liknande i busslingan eller framför
Fjordskär (blå huset). Vi får inte heller använda bollar eftersom de lätt
studsar ut i trafiken.
Vi får inte vistas utanför den vita markeringen i busslingan.
Vi får inte vistas i Fjordskärs entré om det inte är extremt dåligt väder och
bussvakten avgör att vi får vänta inomhus.