De stora grekiska myterna - Orfeus - kärlekens lovsång

De stora grekiska myterna - Orfeus - kärlekens lovsång
De stora grekiska myterna
I en helt ny faktafylld serie presenterar vi nu de mest kända grekiska
myterna. Serien som är animerad innehåller också ett stort antal
av konsthistoriens verk föreställande mytologiska karaktärer. Vi får
möta gudar och halvgudar och deras spännande och dramatiska
öden. De grekiska myterna som har skapats för att ge svar på de
existentiella frågorna, naturens skiftningar och människans roll har
präglat berättare genom historien fram till våra dagar.
Speltid: 26 min.
Från: 12 år
Ämne: SO, Svenska
Orfeus - kärlekens lovsång
Produktionsland:
Frankrike 2015
Orfeus var musiker. Hans röst var mjuk som honung och varm som guld.
När han sjöng mjuknade de mest hårdhjärtade män, och lejonet gick
fridfullt bredvid lammet. Det sades att till och med gudarna lutade sig
ut från Olympien för att lyssna till hans sång. Men trots att Orfeus gav
så mycket vackert till världen drabbades han av en gränslös sorg.
Svensk version:
©
Filmo, 2016
Ansvarig utgivare:
Ulrika von Yxkull
Filmnr: 1717
För ytterligare
källinformation:
Kontakta Filmo
08-445 25 50
Orfeus var halvgud. Han var son till Kalliope, diktens gud, och
människan Oiagros. Men strax efter hans födsel spreds rykten om vem
som var hans far. Orfeus hade nämligen fått en magisk lyra av guden
Apollon, och många misstänkte därför att det egentligen var han som
var far till barnet. Orfeus använde lyran och sin röst och redan som barn
kunde han få träd och berg att vagga med till tonerna. Men ju större
han blev, desto mer längtade han efter äventyr. Orfeus följde med
den unge Jason på en lång resa där han fick visa upp sin trollbindande
musikalitet. Havets stormar, klippornas vassa stenar och sirenernas
lockande sång hade ingenting att sätta emot Orfeus sång och lyra.
En dag mötte Orfeus nymfen Eurydike. De blev genast förälskade,
och gifte sig. Men deras lycka blev kort. Eurydike blev biten av en orm,
och dog ifrån Orfeus. Han blev djupt förtvivlad, och han gjorde något
som ingen vågat göra förut. Han gick ner i underjorden för att hämta
tillbaka sin älskade från dödsriket. Det var en lång väg, men Orfeus var
beslutsam. Med sin sång och sin lyra trollband han färjekarlen Karon
och den trehövdade hunden Kerberos, och han kunde utan problem
passera genom dödsrikets portar. Därinne väntade underjordens
härskare, Hades, med sin fru Persefone vid sin sida. Och Orfeus sjöng
FILMO
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
De stora grekiska myterna - Orfeus - kärlekens lovsång
Frågor efter visning
en sång så sorglig och hjärtskärande att den rörde
dem båda till tårar. De gick med på att låta Eurydike
återvända till de levande, men på ett villkor. På vägen
ut genom dödsriket skulle Orfeus gå först, och Eurydike
efter honom. Om han en enda gång vände sig om för
att se på henne före det att de åter stod i dagsljus
skulle hon bli tvungen att återvända till dödsriket för all
framtid. Orfeus gick med på kravet, och de började gå.
De tog sig genom dödsriket på smala och mörka vägar.
Inte en enda gång såg sig Orfeus över axeln. Men just
innan de hade nått dagsljuset vände han sig om och
såg Eurydike rakt i ögonen. Hon började genast dras
tillbaka av osynliga händer, och när hon sträckte sig
efter hans hand var det redan försent. Eurydike hade
dragits tillbaka ner i dödsrikets mörker.
Efter detta levde Orfeus som eremit, helt ensam
med sin sorg. Hans dikter och melodier präglades av
avgrundsdjup förtvivlan. När han en dag stötte ihop
med en grupp Menader som ville att han dansade
och sjöng för dem vägrade han. De blev rasande och
slet hans kropp i stycken. Huvudet högg de av och
kastade i en flod. Men Orfeus huvud fortsatte sjunga
sin sorgsna sång medan det följde flodens ström ut i
havet. Till slut flöt det upp på ön Lesbos strand. Öns
fåglar slutade då sjunga, och träden fällde sina gröna
blad. Muserna, som tagit hand om Orfeus under hans
uppväxt, samlade ihop hans kropp och begravde den
vid Olympens fot. Orfeus lyra går idag att upptäcka
bland stjärnorna för den som tittar noga en stjärnklar
natt.
1. Vilken makt medförde Orfeus röst och lyra?
2. Vem var egentligen Orfeus far?
3. Återberätta historien om hur Jason och Orfeus
hämtade det gyllene skinnet!
4. Vad är sirenerna för slags varelser?
5. På vilket sätt utmanade Orfeus gudarna när han
kom hem från Egypten?
6. Vem Eurydike?
7. Hur lyckades Orfeus ta sig hela vägen ner i
underjorden?
8. På vilket villkor skulle Orfeus få ta med sig Eurydike
tillbaka till livet?
9. Varför stor du att Hades ställde ett sådant krav?
10. Vilken symbolik kan du se i att Orfeus såg tillbaka
på Eurydike i sista sekund?
11. Vad gjorde Orfeus efter att han återvänt ensam
från dödsriket?
12. Vad hände med Orfeus och hans lyra efter hans
död?
13. Hur tolkar du budskapet i myten om Orfeus och
Eurydike?
Diskussionsfrågor till hela serien
1. Vilka egenskaper värderas högst i den grekiska
mytologin? Vilka är det som besitter dessa
egenskaper?
2. Vilken roll har kvinnor och kvinnliga varelser i
mytologin? Vilka egenskaper har de?
3. Vilken roll har män och manliga varelser i
mytologin? Vilka egenskaper har de?
4. Kan du ge exempel på spår av den grekiska
mytologin i andra berättelser?
5. Hur var det tänkt att människor skulle förstå
gudarna, tror du?
Nyckelord
Orfeus, Eurydike, grekisk mytologi, lyran, dödsriket,
kärlek, Apollon, sirener.
FILMO
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
De stora grekiska myterna - Orfeus - kärlekens lovsång
Internetkällor
http://www.ungafakta.se/lattlast/grekiskmytologi/ - På
ungafakta.se finns en temasida om grekisk mytologi. Här
kan man också klicka sig vidare och läsa några av myterna
och personerna.
http://www.ungafakta.se/grekiskmytologi/ - Unga faktas
sida med den grekiska mytologins olika personer.
http://www.vux-gotland.se/historiaref/grekland.htm Komvux Gotlands sida om grekisk mytologi.
http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/forntidenoch-antiken/antikens-grekland# - SO-rummet om
antikens Grekland.
http://quiz.svd.se/?sTid=629 - Quiz om de grekiska
gudarna på Svenska Dagbladets hemsida.
http://www.ur.se/Produkter/176260-SkapelsemyterPrometheus-och-elden - Sveriges Radio om den grekiska
mytologins skapelsemyt.
http://factlab.com/#lo=1 - Dagens nyheters skolsajt
http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverigei-siffror/- Statistiska centralbyråns (SCB) lärar- och
elevhjälp där du kan hitta statistiska underlag
www.filmo.se - Filmos hemsida
Filmerna om grekisk mytologi passar bra för undervisning i svenska och samhällsorienterande ämnen i
grundskolan. Här enligt Lgr11, se www.skolverket.se:
I årskurs 4-6, svenska, Lgr11
• Berättande texter och sakprosatexter:
”Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga
världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och
identitets- och livsfrågor” och
”Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och
tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger”
I årskurs 7-9, religion, Lgr11
• Identitet och livsfrågor:
”Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i
populärkulturen”, och
”Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar”
FILMO
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se