Turlista för skolskjutsen Kärra

Tidtabell Kärraskolorna Buss 4
07:05 Ellesbo Sörgård
Ellesbobacken
L.Oxhagen
Rösbodal
Halleröd
07:30 Lillekärrskolan
07:35 Kärraskolan
07:40 Sankt Olofs Källa
G. Böneredsvägen
Larsered
07:50 Kärraskolan
07:55 Lillekärrskolan
13:30 Kärraskolan
13:35 Lillekärrskolan
Ellesbo
Svankällan
Bönered
Larsered
14:25 Kärraskolan
14:30 Lillekärrskolan
Ellesbo
Svankällan
Bönered
Larsered
15:15 Kärraskolan
15:20 Lillekärrskolan
Ellesbo
Svankällan
Bönered
Larsered
16:05 Lillekärrskolan