Vårens kulturresa går till Uppsala universitets

Vårens kulturresa går till
Uppsala universitets museivärld!
ad är mest sevärt i Uppsala? Svaret blir som vanligt – det beror på
intresseområden. Förhoppningsvis kommer vårens resa att tillfredsställa
många olika smakritningar.
Vad sägs om Museum Gustavianum, Carolina Rediviva och den medeltida kyrkan
Helga Trefaldighet? Dessa tre besöksmål ligger mitt i hjärtat av kulturens högborg.
Gustavianum med sin karaktäristiska gröna kupol är en av Uppsalas mest kända
byggnader. Huset byggdes på 1620-talet och är Sveriges äldsta universitetsbyggnad. Idag rymmer huset Uppsala universitets gemensamma museum- Museum
Gustavianum – med skatter från såväl den svenska historien som faraonernas
Egypten, antikens Grekland och Rom samt universitetets historia från 1477 fram
till idag. Här finns också Olof Rudbecks unika anatomiska teater från 1663, där en
gång dissektioner utfördes. Den verkliga rariteten är det Augsburgska konstskåpet.
Det är inte bara ett ovanligt vackert föremål – det är också ett museum i sig. Den
snillrika konstruktionen gömmer omkring tusen föremål – allt från en torkad krokodilunge till nya uppfinningar och spel av olika slag.
Forts.
Universitetsbiblioteket Carolina Rediviva är en skattkammare – en värld av böcker,
handskrifter, kartor och bilder. Delar av biblioteket är under renovering, men
bibliotekarie Christer Östlund lovar en intressant och givande visning av de anrika
samlingarna.
Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala, en medeltida kyrka i klassiska kvarter, även
kallad Trefaldighetskyrkan och Bondkyrkan, ligger strax intill domkyrkan. Den
invigdes 1302 och under 1400-talet restes det kraftiga, förhållandevis låga tornet.
Kyrkan präglas både exteriört och interiört av medeltiden, predikstolen och bänkinredningen härstammar från en restaurering som gjordes i början av förra seklet.
I valven och på vissa murar finns kalkmålningar från olika epoker, främst medeltiden och tidigt 1300-tal. I hela kyrkan har Albertus Pictor och hans verkstad
utövat sin konst. Enligt Erikskrönikan var det just i den här kyrkans föregångare
som Erik den helige bevistade mässan innan han mördades. I tornet sägs vintunnorna
ha förvarats vid Erik X1V:s kröning 1561. Om allt detta och mer därtill kommer
den entusiastiske kyrkvaktmästaren Lars Lagerström att berätta.
Avresa: kl. 07.50 från stora parkeringsplatsen vid Sundstagymnasiet kl. 08.00
från Järnvägsstationen
Pris: 850 kr för medlem som inkluderar bussresa, entréer och visningar enligt
program, förmiddags- och eftermiddagskaffe, lunch – icke medlemmar 950 kr
(i mån av plats)
Anmälan: senast den 20 april till Folkuniversitetet 054-19 58 40,
[email protected] – anmäl även önskad påstigningsplats
Inbetalning senast den 28 april till PU:s plusgiro 486 91 14-1
swish 123 379 72 55
Reseledare och guide under färden: Mona Lindner
Bussbolag: Larsson-Resman Produktion i Värmland AB