Torsby sjukhus på väg in i 2000

§ 1867 sjukvårdsplan - ”sjukstugor” byggdes. Sjukstugan i
Torsby hade 15 sängar och stod klar 1876.
§ 23 mars 1924 invigdes ”Länslasarettet i Torsby” (60
vårdplatser, 1 läkare och 5 sjuksköterskor)
§ 1939 ombyggnation med 2 nya vårdavdelningar med 30
platser var, samt förråds- och ekonomilokaler.
§ 1949 - BB-avdelning med 12 platser
§ 1959 - Röntgenavdelning
§ 1960-talet - Delat lasarett med 60 + 60 vårdplatser
§ 1970-71 - Särskild anestesiavdelning
§ 1974 - Övervakningsenhet för akuta hjärtsjukdomar
§ 1997 - Omorganisation till kliniklöst sjukhus
§ 1997 - Datorisering av journalerna
§ 1998 - Ombyggnation klar till stora delar, invigning i
september.
§ 2001- Intraprenad