5830/1/17 REV 1 /np,ss 1 GIP 1B REVIDERING NR 1 AV

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 3 februari 2017
(OR. en)
5830/1/17
REV 1
OJ CONS 4
RELEX 75
PRELIMINÄR DAGORDNING
Ärende:
3516:e mötet i EUROPEISKA UNIONENS RÅD
(utrikes frågor)
Datum:
Tid:
Plats:
6 februari 2017
kl. 10.00
Bryssel
REVIDERING NR 1 AV PRELIMINÄR DAGORDNING
1.
Godkännande av dagordningen
Icke lagstiftande verksamhet
2.
Godkännande av A-punktslistan
5831/17 PTS A 6
3.
Ukraina
4.
Libyen
–
Utkast till rådets slutsatser
5319/17 MAMA 11 CFSP/PESC 22 RELEX 73 LIBYE 2
5.
Fredsprocessen i Mellanöstern
6.
Övriga frågor
5830/1/17 REV 1
/np,ss
GIP 1B
1
SV