Monteringsanvisningar för dubbellamellkoppling med

SERVICE INFO – LuK 0039
Monteringsanvisningar för dubbellamellkoppling
med verktyg för centrering i LuK RepSet®
Modeller:
AN, Mercedes Benz,
M
Renault, Volvo
LuK RepSet®: 638 2972 18
638 3090 18
640 3006 18
640 3025 18
640 3027 18
640 3038 18
Vid montering av dubbellamellkopplingar skall båda
kopplingslamellerna centreras och den tandade profilen hos naven måste justeras in mot varandra. Detta är ovillkorligen nödvändigt för en professionell
montering av växellådan.
Exakt centrering av kopplingslamellerna kan endast uppnås med specialverktyget för centrering, som är anpassat till dubbellamellkopplingar. Av denna anledning har innehållet i förpackningen hos detta
LuK RepSet® kompletterats med ett lämpligt centreringsverktyg.
Om dubbellamellkopplingen monteras utan lämpligt
centreringsverktyg, kan kopplingslamellen skada
växellådan vid montering. Detta leder till fel i funktionen och i enskilda fall även till driftsbortfall hos
kopplingsfunktionen.
Vid montering av dubbellamellkopplingar från LuK skall alltid den
medlevererade centreringstappen användas.
Följ fordonstillverkarens anvisningar!
Utgåva 02.2013 LuK 0039 Tekniska förändringar förbehålles
Angivna OE-nummer är endast avsedda för jämförelse
© 2013 Schaeffler Automotive Aftermarket
Reservdelar och teknisk information finns på adressen
www.schaeffler-aftermarket.com, eller www.RepXpert.com
Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Sverige
Box 941
S-195 05 Arlandastad
Tel +46 (0)8 595 109 74
Fax +46 (0)8 595 109 75
www.schaeffler-aftermarket.com
LuK 0039
Bild 1: LuK dubbellamellkoppling med verktyg för centrering