1.04. Passagerare fördelat på utrikes och inrikes per

Passagerarstatistik
Totalt(ank+avr) 2017
Utrikes
Bromma Stockholm
Göteborg Landvetter
Kiruna
Luleå
Malmö
Ronneby
Stockholm Arlanda
Umeå
Visby
Åre Östersund
Totalt
Inrikes
%¹
Januari
%¹
Januari
-3
159 320
6
20 420
4
105 670
9
340 833
13
24 811
19
1 583
81 371
6
5 333 - 18
-3
88 204
5
64 379
17 345
17
4 - 60
13
392 300
9
1 407 625
28
72 209
2
4 158
23 689
13
602 - 16
43 376
13
906
10
1 008 295
8
1 845 843