här - Praktikertjänst

Praktikertjänst AB har sedan 2009 haft ett samarbete avseende finansiering
av tandvårdstjänster med Collector Bank AB. Tandvårdskonto.
Inom ramen för samarbetet tillhandahåller Collector Bank ett Tandvårdskonto
som ger patienter till anslutna tandläkare möjlighet att dels spara på ett
räntebärande sparkonto, dels finansiera sina vårdkostnader genom en till
kontot kopplad kontokredit.
Collector Bank kommer att göra ett systembyte som påverkar hanteringen av
tandvårdskortet.
1 mars
Vid detta datum försvinner de fysiska Tandvårdskorten för betalning.
De befintliga korten fungerar som vanligt fram till 2017-02-28.
Från och med 1 mars behöver patienter i Tandvårdskonto, både nuvarande och
nya patienter, i samband med tandvårdsbesöket registeraras via Collector
Banks hemsida.
Via partnerportalen finns möjlighet att ansöka om betalning mot faktura
eller delbetalning. Alla köp, både räntefritt och faktura, läggs upp på
samma sida:
https://www.collector.se/logga-in/.
Användarnamn: 200100
Lösenord: Visdomstand
Patienter som har frågor om sitt Tandvårdskonto ska kontakta Collector
Banks kundservice för Tandvårdskonto,
på telefon 010-161 01 35 eller via mail [email protected]
Det finns ytterligare information att läsa på Insikt/Tandvårdskonto, där
finns även en användarmanual för det nya inloggningsförfarandet.
Önskar du mer information eller har frågor är du välkommen att maila:
[email protected]
Med vänlig hälsning
Tandvård Praktikertjänst AB
/genom Eva Alfredsson