Hur arbetar du/ni idag? Efter

Efter:
Hur arbetar du/ni idag?
Hur väl instämmer du med följande påståenden.
Svara på en skala mellan 1-5 där 1=stämmer inte alls och 5=stämmer helt.
1. Jag kollar/använder min mobil under möten.
1
2
3
4
5
2. Mina kollegor kollar/använder sina mobiler under möten.
1
2
3
4
5
3. Jag går undan när jag blir uppringd eller behöver ringa på kontoret.
1
2
3
4
5
4
5
4
5
4. Jag stänger av push-notiser när jag arbetar.
1
2
3
5. Jag har mobilen på ljudlöst på kontoret.
1
2
3
6. Jag försöker läsa och svara på mail och sms på fasta tider när jag arbetar.
1
2
3
4
5
7. Jag vet när jag förväntas svara på inkommande, arbetsrelaterade mail och sms.
1
2
3
4
5
Hur väl instämmer du med följande påståenden.
Svara på en skala mellan 1-5 där 1=stämmer inte alls och 5=stämmer helt.
1. J ag tycker att Workfulness har gjort mig mer medveten om hur
teknik/ständig uppkoppling påverkar mig.
1
2
3
4
5
2. Jag tycker att Workfulness har hjälpt mig att fokusera på viktiga arbetsuppgifter.
1
2
3
4
5
3. Jag tycker att Workfulness har hjälpt mig att uppnå effektivare möten.
1
2
3
4
5
4. Jag tycker att Workfulness har hjälpt mig att bli mer effektiv på jobbet.
1
2
3
4
5
5. Jag tycker att Workfulness har hjälpt mig att bli mindre stressad på jobbet.
1
2
3
4
5
6. Jag tycker att Workfulness har hjälpt mig att bli mer social på jobbet.
1
2
3
4
5
7. Jag tycker att Workfulness har hjälpt oss som grupp att fokusera och samarbeta bättre.
1
2
3
4
5
8. Jag tycker att Workfulness har påverkat våra leveranser/kunder på ett positivt sätt.
1
2
3
4
5
9. Jag kan tänka mig att fortsätta med Workfulness, helt eller delvis.
1
2
3
4
5
10. J ag kan tänka mig att rekommendera Workfulness, helt eller delvis,
till andra företag/arbetstagare.
1
2
3
4
5