16 februari 2017 - Botaniska sällskapet i Stockholm

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MED
16 februari 2017
OBS endast medlemmar!
(Du kan bli medlem på plats.)
Plats:
BIG (Inst. för Biologisk Grundutbildning), T Universitetet, Svante
Arrhenius väg 20C (se www.bsis.org/lokaler). Årsmötet hålls i sal
E306. Före mötet är vi i foajén utanför och 1 tr upp.
Tid:
I foajén från 18.00: du kan bli medlem, fika och mingla.
Själva årsmötet börjar kl. 19.00 och beräknas vara slut c:a kl. 20.
Efter årsmötesförhandlingarna: aktuell praktisk floristik.
Årsmöteshandlingar:
Dagordning från c:a 16/1 på föreningens webbplats (www.bsis.org),
länk skickas ut via vår e-post-lista.
Säg till om du vill ha den på papper med vanlig post istället.
PRAKTISK FLORISTIK
Om aktuella projekt i Sällskapet, om validering i Artportalen, och
förhoppningsvis en liten botanisk bildfrågelek, ”quiz”.
Frågor och föranmälan till förtäring (senast 14/2) till
Thomas Karlsson 070-546 12 04 eller [email protected]
Välkommen!