Bilaga till kurs 2.3, smide

22/8 – 2016
Bilaga till kurs 2.3, smide
Delmoment
Material, teknik och teori: inspirationsprojekt gallerverk, ljusbärare, smide av
dörrtrycke, drivning av skålformer, produktionsprojekt
Teckning, färg och form: Färg och formövningar. Utveckla sitt ett eget formspråk.
Utifrån en given inspiration tillverka produkter. Inspirationsresa
Slöjd- och kulturhistoria: Studiebesök på museum.
Ekonomi & marknadsföring: Innebär arbete med planering och marknadsföring
inför en gemensam utställning på vårutställningen och/eller på annan plats. I
marknadsföringen ligger att marknadsföra såväl hela utställningen som er själva
och er produkt. Ekonomin innebär att ni ska beräkna kostnaderna för att ha
utställningen på annan plats än vårutställningen.
Utställningskunskap inför vårutställningen.
Presentation av era arbeten inför er och en annan inriktning. Fokus ska ligga på
hur ni har tolkat inspirationen och hur den har följt med in produkten.
Presentations- och utställningskunskap:
Dessa uppgifter ska vara klara och inlämnade
Smide:
• 1 st gallerverk
• 1 st ljusbärare
• 1 uppsättning trycken
• serie föremål från produktionsprojekt
•
Inspirationsprojekt:
• 2-5 skisser från designprocessen.
• Fotografier från studieresa, med koppling till tema.
• Muntlig gruppredovisning där temat förklaras, individuella presentationer
av skisser och färdiga produkter.
• Gemensam utställning.
Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk
Knippbodarna 119, 793 41 Insjön
www.saterglantan.se • [email protected]
0247-645 70 • Org.nr: 783200-3334