126 Hörnefors - Norrmjöle

Giltig 11 december 2016 - 9 december 2017
Uppdaterad 14 mars 2017
För resor under jul, nyår, påsk, midsommar
samt övriga storhelger se Reseplaneraren på
www.tabussen.nu
OP 126 Hörnefors - Norrmjöle - Umeå
Länstrafikens kundservice: 0771-100 110
www.tabussen.nu
Måndag tom fredag
Trafikutövare
Linjenr
Anmärkning
Hörnefors Centralskola
Hörnefors Centrum
Hörnefors Resecentrum
Bygdegårsväg Sörmjöle
Sörmjöle E4 Norra
Norrmjöle Bygdegård
Strömbäck
Stöcke Halutagränd
Stöcksjö fyrvägskors
Kolbäcksbron
Umeå Östra
Universitetssjukhuset
Umeå Central
Vasaplan
Turnummer
KR
11
A
NORR
NP
GÖS
126
A
05.52
|
x
|
|
|
|
x
|
06.35
|
06.45
06.07
|
|
|
|
|
|
|
06.27 a
|
06.30
06.35
06.37
06.42
|
06.52
x
07.05
07.16
|
|
|
|
07.30
02
7432
02
KR
11
2A
KR
11
A
KR
126
2A
06.55
|
x
|
|
|
|
x
|
07.35
|
07.45
06.55
|
x
|
|
|
|
x
|
07.35
|
07.45
07.15
07.23
07.30
x
|
|
|
|
07.55
16
04
12
NORR
NORR
Nf P
NP
GÖS
126
A
07.07
|
|
|
|
|
|
|
07.27 a
|
07.30
07.16
|
|
|
|
|
|
|
07.33 a
|
07.37
07.25
07.28
07.35
|
07.45
x
07.55
x
|
|
|
|
08.15
7434
7402
04
UMBU
126
2A
UMBU
126
A
NORR
08.25
x
|
|
|
|
08.45
08.28
08.30
08.35
|
08.45
x
08.55
x
|
|
|
|
09.15
08.32
|
|
|
|
|
|
|
08.47 a
|
08.50
08.57
|
x
|
|
|
|
x
|
09.30
|
09.40
10.33
|
|
|
|
|
|
|
10.48 a
|
10.51
06
08
7404
06
7406
NP
KR
11
A
NORR
NP
GÖS
126
T1 A
11.00
11.01
11.03
11.08
10
GÖS
126
A
NORR
Nj P
11.43
11.45
11.50
|
12.00
x
12.10
x
|
|
|
|
12.30
11.45
|
|
|
|
|
|
|
12.01 a
|
12.04
14
7408
Giltig 11 december 2016 - 9 december 2017
Uppdaterad 14 mars 2017
För resor under jul, nyår, påsk, midsommar
samt övriga storhelger se Reseplaneraren på
www.tabussen.nu
OP 126 Hörnefors - Norrmjöle - Umeå
Länstrafikens kundservice: 0771-100 110
www.tabussen.nu
Måndag tom fredag
Trafikutövare
Linjenr
Anmärkning
Hörnefors Centralskola
Hörnefors Centrum
Hörnefors Resecentrum
Bygdegårsväg Sörmjöle
Sörmjöle E4 Norra
Norrmjöle Bygdegård
Strömbäck
Stöcke Halutagränd
Stöcksjö fyrvägskors
Kolbäcksbron
Umeå Östra
Universitetssjukhuset
Umeå Central
Vasaplan
Turnummer
KR
11
A
NORR
Ng P
11.57
|
x
|
|
|
|
x
|
12.30
|
12.40
13.37
|
|
|
|
|
|
|
13.52 a
|
13.55
08
7436
UMBU
126
1A
14.15
14.16
14.18
14.22
|
14.33
x
14.43
x
|
|
|
|
15.00
16
NORR
NP
14.43
|
|
|
|
|
|
|
14.58 a
|
15.02
7410
GÖS
126
A
15.50
15.51
15.53
15.58
|
16.08
x
16.18
x
|
|
|
|
16.40
18
NORR
GÖS
126
1A
KR
11
A
NORR
16.12
|
|
|
|
|
|
|
16.30 a
|
16.33
16.25
16.27
16.32
|
16.42
x
16.52
x
|
|
|
|
17.10
16.37
|
x
|
|
|
|
x
|
17.10
|
17.20
17.13
|
|
|
|
|
|
|
17.28 a
|
17.32
17.45
17.47
17.52
|
18.02
x
18.12
x
|
|
|
|
18.30
18.18
|
|
|
|
|
|
|
18.33 a
|
18.36
19.17
19.19
19.24
|
19.34
x
19.44
x
|
|
|
|
20.05
7438
40
10
7412
20
7414
22
Nh P
NP
UMBU
126
A
NORR
NP
UMBU
126
A
NORR
KR
11
A
NORR
19.29
|
|
|
|
|
|
|
19.44 a
|
19.47
20.02
|
x
|
|
|
|
x
|
20.35
|
20.45
20.14
|
|
|
|
|
|
|
20.34 a
|
20.37
21.25
21.27
21.32
|
21.42
x
21.52
x
|
|
|
|
22.05
22.05
|
|
|
|
|
|
|
22.20 a
|
22.23
7416
12
7440
42
7420
NP
NP
UMBU
126
A
NORR
Nk P
Giltig 11 december 2016 - 9 december 2017
Uppdaterad 14 mars 2017
För resor under jul, nyår, påsk, midsommar
samt övriga storhelger se Reseplaneraren på
www.tabussen.nu
OP 126 Hörnefors - Norrmjöle - Umeå
Länstrafikens kundservice: 0771-100 110
Måndag tom fredag
Trafikutövare
Linjenr
Anmärkning
Hörnefors Centralskola
Hörnefors Centrum
Hörnefors Resecentrum
Bygdegårsväg Sörmjöle
Sörmjöle E4 Norra
Norrmjöle Bygdegård
Strömbäck
Stöcke Halutagränd
Stöcksjö fyrvägskors
Kolbäcksbron
Umeå Östra
Universitetssjukhuset
Umeå Central
Vasaplan
Turnummer
NORR
www.tabussen.nu
Lördag
KR
11
A
GÖS
126
A
KR
11
A
NORR
22.59
|
|
|
|
|
|
|
23.14 a
|
23.17
06.02
|
x
|
|
|
|
x
|
06.35
|
06.45
08.05
08.07
08.12
|
08.22
x
08.32
x
|
|
|
|
08.50
08.57
|
x
|
|
|
|
x
|
09.30
|
09.40
09.39
|
|
|
|
|
|
|
09.55 a
|
09.58
11.43
11.45
11.50
|
12.00
x
12.10
x
|
|
|
|
12.30
7442
14
24
22
7426
26
Ne P
NP
GÖS
126
A
NORR
KR
11
A
NORR
11.45
|
|
|
|
|
|
|
12.01 a
|
12.04
14.07
|
x
|
|
|
|
x
|
14.40
|
14.50
7408
18
NP
KR
11
A
NORR
14.06
|
|
|
|
|
|
|
14.21 a
|
14.24
16.47
|
x
|
|
|
|
x
|
17.20
|
17.30
17410
20
Nm P
GÖS
126
A
KR
11
A
NORR
17.13
|
|
|
|
|
|
|
17.28 a
|
17.32
18.05
18.07
18.12
|
18.22
x
18.32
x
|
|
|
|
18.50
20.02
|
x
|
|
|
|
x
|
20.35
|
20.45
20.40
|
|
|
|
|
|
|
20.54 a
|
20.57
21.25
21.28
x
|
21.40
x
21.50
x
|
|
|
|
22.05
7412
28
26
7418
44
NP
Nm P
GÖS
126
A
Giltig 11 december 2016 - 9 december 2017
Uppdaterad 14 mars 2017
För resor under jul, nyår, påsk, midsommar
samt övriga storhelger se Reseplaneraren på
www.tabussen.nu
OP 126 Hörnefors - Norrmjöle - Umeå
Länstrafikens kundservice: 0771-100 110
www.tabussen.nu
Söndag
Trafikutövare
Linjenr
Anmärkning
Hörnefors Centralskola
Hörnefors Centrum
Hörnefors Resecentrum
Bygdegårsväg Sörmjöle
Sörmjöle E4 Norra
Norrmjöle Bygdegård
Strömbäck
Stöcke Halutagränd
Stöcksjö fyrvägskors
Kolbäcksbron
Umeå Östra
Universitetssjukhuset
Umeå Central
Vasaplan
Turnummer
KR
11
A
GÖS
126
A
KR
11
A
NORR
06.02
|
x
|
|
|
|
x
|
06.35
|
06.45
08.05
08.07
08.12
|
08.22
x
08.32
x
|
|
|
|
08.50
08.57
|
x
|
|
|
|
x
|
09.30
|
09.40
09.39
|
|
|
|
|
|
|
09.55 a
|
09.58
11.43
11.45
11.50
|
12.00
x
12.10
x
|
|
|
|
12.30
30
30
24
7426
32
Nq P
GÖS
126
A
NORR
KR
11
A
NORR
11.45
|
|
|
|
|
|
|
12.01 a
|
12.04
14.07
|
x
|
|
|
|
x
|
14.40
|
14.50
7408
32
NP
KR
11
A
NORR
14.43
|
|
|
|
|
|
|
14.58 a
|
15.02
16.47
|
x
|
|
|
|
x
|
17.20
|
17.30
17.13
|
|
|
|
|
|
|
17.28 a
|
17.32
18.05
18.07
18.12
|
18.22
x
18.32
x
|
|
|
|
18.50
7410
34
7412
46
NP
1=Går skoltid - läsår utom jul-, sport- och påsklov
2=Går ej under skolornas sommarlov
a=Endast avstigande
e=Går ej 26/5 och under perioden 3/7 - 11/8
f=Går ej 23/12,27/12-5/1,26/5,5/6,19/6-18/8
g=Går ej 27/12-5/1,26/5,5/6,3/7-11/8
h=Går ej fredagen efter Krisit Himmelfärdsdag och dagen innan Sveriges nationaldag
j=Går ej 27/12-5/1,26/5,3/7-11/8
k=Går ej under perioderna 27/12-5/1 och 3/7-11/8
m=Går även 14/4 och 4/11.
N=Tågtrafiken utförs av Norrtåg och annan taxa gäller. För mer information, se www.norrtag.se
q=Går ej söndagen efter Midsommardagen
T=Turen går endast tisdag och torsdag.
v=Går ej under perioden 2/7-6/8
|=Bussen går en annan väg eller stannar ej för av- och påstigning
x=Bussen stannar för av och påstigning
A Buss med lågt insteg/lyft och rullstolsplats
P Tåg med lågt insteg/lyft och rullstolsplats
Trafikutövare och hittegods: KR Trafik tel 063 - 14 12 10, Norrtåg tel 0771 - 444 111, Göstas Buss tel 090 - 14 70 80, Umeå Buss tel 090/131312
NP
GÖS
126
A
NORR
KR
11
A
NORR
19.29
|
|
|
|
|
|
|
19.44 a
|
19.47
20.02
|
x
|
|
|
|
x
|
20.35
|
20.45
22.05
|
|
|
|
|
|
|
22.20 a
|
22.23
21.25
21.27
21.32
|
21.42
x
21.52
x
|
|
|
|
22.05
7416
28
7444
48
NP
Nv P
GÖS
126
A
Giltig 11 december 2016 - 9 december 2017
Uppdaterad 14 mars 2017
För resor under jul, nyår, påsk, midsommar
samt övriga storhelger se Reseplaneraren på
www.tabussen.nu
OP 126 Umeå - Norrmjöle - Hörnefors
Länstrafikens kundservice: 0771-100 110
www.tabussen.nu
Måndag tom fredag
Trafikutövare
Linjenr
Anmärkning
Universitetssjukhuset
Vasaplan
Umeå Central
Universitetssjukhuset
Umeå Östra
Kolbäcksbron
Stöcksjö fyrvägskors
Stöcke Halutagränd
Strömbäck
Norrmjöle Bygdegård
Sörmjöle E4 Norra
Bygdegårsväg Sörmjöle
Hörnefors Centrum
Hörnefors Resecentrum
Hörnefors Centrum
Hörnefors Centralskola
Turnummer
NORR
NORR
NORR
NORR
Nf P
KR
11
A
UMBU
126
A
NP
NP
NP
04.15
|
04.18 p
|
|
|
|
|
|
|
|
04.33
04.41
|
04.44 p
|
|
|
|
|
|
|
|
04.59
05.50
|
05.54 p
|
|
|
|
|
|
|
|
06.13
06.06
|
06.09 p
|
|
|
|
|
|
|
|
06.30
06.30
|
06.35
|
x
|
|
|
|
x
|
x
07.08
7431
7401
7403
7433
01
NORR
NP
KR
11
A
GÖS
126
1A
06.30
|
|
|
|
x
06.45
x
06.55
|
07.00
|
07.15
07.17
06.40
|
06.44 p
|
|
|
|
|
|
|
|
06.59
07.10
|
07.15
|
x
|
|
|
|
x
|
x
07.48
07.30
|
|
|
|
x
07.45
x
07.55
|
08.00
|
08.15
x
08.20
01
7405
03
03
NORR
Nj P
GÖS
126
A
NORR
NORR
NORR
NP
Ng P
NP
GÖS
126
1A
NORR
Nh P
UMBU
126
A
KR
11
A
07.56
|
08.00 p
|
|
|
|
|
|
|
|
08.15
10.15
|
|
|
|
x
10.25
x
10.35
|
10.40
|
10.55
10.58
10.53
|
10.57 p
|
|
|
|
|
|
|
|
11.12
11.41
|
11.45 p
|
|
|
|
|
|
|
|
12.03
12.54
|
12.58 p
|
|
|
|
|
|
|
|
13.13
13.00
|
|
|
|
x
13.15
x
13.25
|
13.30
|
13.45
13.47
14.15
|
14.19 p
|
|
|
|
|
|
|
|
14.34
14.30
|
|
|
|
x
14.45
x
15.00
|
15.05
|
15.20
15.22
14.50
|
14.55
|
x
|
|
|
|
x
|
x
15.28
7407
05
7409
7435
7411
07
7437
09
05
Giltig 11 december 2016 - 9 december 2017
Uppdaterad 14 mars 2017
För resor under jul, nyår, påsk, midsommar
samt övriga storhelger se Reseplaneraren på
www.tabussen.nu
OP 126 Umeå - Norrmjöle - Hörnefors
Länstrafikens kundservice: 0771-100 110
www.tabussen.nu
Måndag tom fredag
Trafikutövare
Linjenr
Anmärkning
Universitetssjukhuset
Vasaplan
Umeå Central
Universitetssjukhuset
Umeå Östra
Kolbäcksbron
Stöcksjö fyrvägskors
Stöcke Halutagränd
Strömbäck
Norrmjöle Bygdegård
Sörmjöle E4 Norra
Bygdegårsväg Sörmjöle
Hörnefors Centrum
Hörnefors Resecentrum
Hörnefors Centrum
Hörnefors Centralskola
Turnummer
KR
11
2A
NORR
Nk P
GÖS
126
1A
GÖS
126
1A
KR
11
2A
UMBU
126
A
NORR
NP
KR
11
A
NORR
NP
GÖS
126
A
KR
11
A
NORR
NP
UMBU
126
A
NORR
Nj P
UMBU
126
A
KR
11
A
GÖS
126
zA
KR
11
uA
14.50
|
14.55
|
x
|
|
|
|
x
|
x
15.28
15.28
|
15.32 p
|
|
|
|
|
|
|
|
15.47
15.30
|
|
|
|
x
15.45
x
16.00
|
16.05
|
16.20
16.22
15.50
|
|
|
|
x
16.05
x
16.15
|
16.20
|
16.35
16.37
16.10
|
16.20
|
x
|
|
|
|
x
|
x
16.55
16.15
|
|
|
|
x
16.30
x
16.40
|
16.45
|
17.03
16.18
|
16.22 p
|
|
|
|
|
|
|
|
16.37
16.30
|
16.35
|
x
|
|
|
|
x
|
x
17.08
17.14
|
17.18 p
|
|
|
|
|
|
|
|
17.35
17.15
|
|
|
|
x
17.30
x
17.40
|
17.45
|
18.03
18.10
|
18.15
|
x
|
|
|
|
x
|
x
18.48
18.19
|
18.23 p
|
|
|
|
|
|
|
|
18.46
18.30
|
|
|
|
x
18.45
x
18.55
|
19.00
|
19.15
19.17
20.09
|
20.13 p
|
|
|
|
|
|
|
|
20.32
20.40
|
|
|
|
x
20.55
x
21.05
|
21.10
|
21.20
21.24
21.45
|
21.50
|
x
|
|
|
|
x
|
x
22.23
23.30
|
|
|
|
x
23.45
x
23.55
|
00.00
|
00.15
00.17
01.20
|
01.25
|
x
|
|
|
|
x
|
x
01.58
39
7413
11
41
37
13
7415
07
7417
15
09
7439
17
7441
43
11
19
17
Giltig 11 december 2016 - 9 december 2017
Uppdaterad 14 mars 2017
För resor under jul, nyår, påsk, midsommar
samt övriga storhelger se Reseplaneraren på
www.tabussen.nu
OP 126 Umeå - Norrmjöle - Hörnefors
Länstrafikens kundservice: 0771-100 110
www.tabussen.nu
Lördag
Trafikutövare
Linjenr
Anmärkning
Universitetssjukhuset
Vasaplan
Umeå Central
Universitetssjukhuset
Umeå Östra
Kolbäcksbron
Stöcksjö fyrvägskors
Stöcke Halutagränd
Strömbäck
Norrmjöle Bygdegård
Sörmjöle E4 Norra
Bygdegårsväg Sörmjöle
Hörnefors Centrum
Hörnefors Resecentrum
Hörnefors Centrum
Hörnefors Centralskola
Turnummer
KR
11
A
GÖS
126
A
07.10
|
07.15
|
x
|
|
|
|
x
|
x
07.48
07.10
07.15
|
|
|
|
x
07.30
x
07.35
|
07.40
|
07.50
07.55
31
23
NORR
NORR
GÖS
126
A
KR
11
A
NP
NP
07.30
|
07.34 p
|
|
|
|
|
|
|
|
07.49
10.53
|
10.57 p
|
|
|
|
|
|
|
|
11.12
11.00
|
|
|
|
x
11.15
x
11.20
|
11.25
|
11.35
11.40
17405
7409
27
NORR
NP
KR
11
A
NORR
NORR
NP
NP
GÖS
126
CA
KR
11
CA
GÖS
126
CA
KR
11
CA
GÖS
126
CA
KR
11
Cv A
12.30
|
12.35
|
x
|
|
|
|
x
|
x
13.05
12.54
|
12.58 p
|
|
|
|
|
|
|
|
13.13
15.10
|
15.15
|
x
|
|
|
|
x
|
x
15.48
16.18
|
16.22 p
|
|
|
|
|
|
|
|
16.37
17.14
|
17.18 p
|
|
|
|
|
|
|
|
17.35
17.15
|
|
|
|
x
17.30
x
17.40
|
x
|
18.00
18.03
17.30
|
17.35
|
x
|
|
|
|
x
|
x
18.05
20.40
|
|
|
|
x
20.55
x
21.05
|
21.10
|
21.20
21.24
21.45
|
21.50
|
x
|
|
|
|
x
|
x
22.23
23.30
|
|
|
|
x
23.45
x
23.55
|
00.00
|
00.15
00.17
01.20
|
01.25
|
x
|
|
|
|
x
|
x
01.58
15
7411
13
7415
7417
31
19
45
21
21
35
Giltig 11 december 2016 - 9 december 2017
Uppdaterad 14 mars 2017
För resor under jul, nyår, påsk, midsommar
samt övriga storhelger se Reseplaneraren på
www.tabussen.nu
OP 126 Umeå - Norrmjöle - Hörnefors
Länstrafikens kundservice: 0771-100 110
www.tabussen.nu
Söndag
Trafikutövare
Linjenr
Anmärkning
Universitetssjukhuset
Vasaplan
Umeå Central
Universitetssjukhuset
Umeå Östra
Kolbäcksbron
Stöcksjö fyrvägskors
Stöcke Halutagränd
Strömbäck
Norrmjöle Bygdegård
Sörmjöle E4 Norra
Bygdegårsväg Sörmjöle
Hörnefors Centrum
Hörnefors Resecentrum
Hörnefors Centrum
Hörnefors Centralskola
Turnummer
NORR
NP
KR
11
A
GÖS
126
A
06.40
|
06.44 p
|
|
|
|
|
|
|
|
06.59
07.10
|
07.15
|
x
|
|
|
|
x
|
x
07.48
07.10
07.15
|
|
|
|
x
07.30
x
07.35
|
07.40
|
07.50
07.55
7405
33
25
NORR
GÖS
126
A
KR
11
A
10.53
|
10.57 p
|
|
|
|
|
|
|
|
11.12
11.00
|
|
|
|
x
11.15
x
11.20
|
11.25
|
11.35
11.40
7409
29
NP
NORR
NP
KR
11
A
NORR
NORR
NP
NP
GÖS
126
A
KR
11
DA
NORR
12.30
|
12.35
|
x
|
|
|
|
x
|
x
13.05
12.54
|
12.58 p
|
|
|
|
|
|
|
|
13.13
15.10
|
15.15
|
x
|
|
|
|
x
|
x
15.48
16.18
|
16.22 p
|
|
|
|
|
|
|
|
16.37
17.14
|
17.18 p
|
|
|
|
|
|
|
|
17.35
17.15
|
|
|
|
x
17.30
x
17.40
|
x
|
18.00
18.03
17.30
|
17.35
|
x
|
|
|
|
x
|
x
18.05
20.09
|
20.13 p
|
|
|
|
|
|
|
|
20.32
20.40
|
|
|
|
x
20.55
x
21.05
|
21.10
|
21.20
21.24
21.45
|
21.50
|
x
|
|
|
|
x
|
x
22.23
25
7411
27
7415
7417
47
29
7441
49
23
Ni P
GÖS
126
A
KR
11
DA
OP 126 Umeå - Norrmjöle - Hörnefors
Länstrafikens kundservice: 0771-100 110
www.tabussen.nu
1=Går skoltid - läsår utom jul-, sport- och påsklov
2=Går ej under skolornas sommarlov
C=Går ej jul- och nyårsafton
D=Går ej jul- och nyårsdag
f=Går ej 23/12,27/12-5/1,26/5,5/6, 19/6-18/8.
g=Går ej 27/12-5/1,26/5,5/6,3/7-11/8
h=Går ej fredagen efter Krisit Himmelfärdsdag och dagen innan Sveriges nationaldag
i=Går ej under perioden 2/7 - 6/8
j=Går ej 25/12-5/1,26/5,3/7-11/8
k=Går ej under perioderna 27/12-5/1 och 3/7-11/8
N=Tågtrafiken utförs av Norrtåg och annan taxa gäller. För mer information, se www.norrtag.se
p=Endast påstigande
u=Går endast natt mot lördag
v=Går endast natt mot söndag
z=Trafiken går endast fredagar
|=Bussen går en annan väg eller stannar ej för av- och påstigning
x=Bussen stannar för av och påstigning
A Buss med lågt insteg/lyft och rullstolsplats
P Tåg med lågt insteg/lyft och rullstolsplats
Trafikutövare och hittegods: Norrtåg tel 0771 - 444 111, KR Trafik tel 063 - 14 12 10, Umeå Buss tel 090/131312, Göstas Buss tel 090 - 14 70 80
Giltig 11 december 2016 - 9 december 2017
Uppdaterad 14 mars 2017
För resor under jul, nyår, påsk, midsommar
samt övriga storhelger se Reseplaneraren på
www.tabussen.nu