7 febr 2017 Samtrafikens Planeringkonferens 13.00 Inledning Vitt

7 febr 2017
Samtrafikens Planeringkonferens
13.00
Inledning
Vitt papper
Gotland då och nu
Adam Laurell
Anita Carlsson
SIS-teknik (Samordnad informationsteknik) Conny Karlsson
17.30
18.30
Trafikverket, nationell samverkan
Trafikverket- MPK
Avslut för dagen, hotellincheckning mm
Middag Kollektivtrafikens hus
8 febr 2017
Samtrafikens Planeringskonferens
8.30
Morgonsamling
11.45
Joel Sultan
Ulrika Lindeberg
Mobilnätsdata i framtidens transportsystem
Di Yuan
Skjutsgruppen
Mattias Jägerskog
Smått och gott från Samtrafiken
Ingrid Laila
Avslutning/ Lunch