Verksamhetsplan 2017 - Höör brukshundklubb

Höör Brukshundklubb
org nr 842001-1408
VERKSAMHETSPLAN
för Höör Brukshundklubb 2017
•
Riktlinjer för klubben vad gäller klubbens uppgifter och verksamhet med mera finns angivna i
klubbens stadgar, vilka har utarbetats centralt av SKK/SBK och vilket klubben har att följa.
•
Ett av klubbens viktigaste uppgift är att ha ett varierande kursutbud, för att kunna utbilda
hundägare med olika målinriktningar och att våra hundar skall kunna leva upp till de krav
samhället ställer idag.
•
Under året kommer vi att försöka starta kurser i valp, allmänlydnad, agility, rallylydnad, patrull,
sök och spår. Kommer också att testa att ha endagarskurser, workshops mm. Beroende på
efterfrågan.
Alla vill inte tävla och vill gärna ha en aktivitetskurs/hundpromenad, vilket vi hoppas kunna
starta under året. Om intresse finns, kommer vi även att ha en sommarkurs v26.
•
För att kunna ha bra och informativa kurser, är det viktigt att klubben under året utbildar nya
handledare och instruktörer.
•
För att arbetet i styrelsen skall fungera, är det viktigt att nya styrelsemedlemmar också får
utbildning i föreningsteknik.
•
Under året planeras elva styrelsemöten och tre medlemsmöten, varav ett är årsmötet.
Målsättningen är att locka fler till våra medlemsmöten, genom att ha någon föreläsare före eller
efter mötet.
•
Tävlingsverksamheten är en viktig del av klubben. Vi kommer under året att ha, två
lydnadstävlingar, två rallylydnads tävlingar, en patrulltävling och en söktävling. Det kommer
även att bli träningstävlingar i agility.
Med önskan om ett gott samarbete under 2017!
Styrelsen för Höör Brukshundklubb