Elpanna omonterad enkel f.rg.p65

Komplett elpanna
elpanna är kompakt, utrymmessnål och kan användas til alla vatten-burna
värmesystem.
Tekniska data
Effekt:3kW, 6kW, 9kW
Expansionskärl: 5 liters
Flexcon samlingsrör: med säkerhetsventil, manometer, påfyllningskran och
avluftning.
Cirk-pump: Myson CP 53 unions med 3 hastigheter.
Elkassett: Kasetten är tillverkad av tryckkärlsrör och godkänd av SA (Statens
anläggningsprovning) för 4 bars drifttryck. Klädd med galvad plastbelagd vit plåt.
Röranslutningar
4 st. inv R25
Elpatronaslutning
1 st. inv R50
Isolering
30mm rörskålsisolering
Mått ( utan elpatron )
150×150×445mm
cc-mått röransl.
300mm
Konsoler för väggmontage ingår.
8
18
9
10
6
5
7
4
5
2
11
1
13
15
14
12
3
14
13
Användningsområden
- Småhus
- Fritidshus
- Golvvärme
- Om och tillbyggnader
- Stödvärme för värmepump
- Djurstallar, Industrilokaler
- Vid torkning av gjuten grund
- Reservpanna under rep. av
ordinarie panna
2
16
17
1
17
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Bussning R25×R20
Rak koppling R20×22 utv.gga
Kopparrör 22mm
T-rör 22×R20×22
Anslutning 22
Manuell avluftning
Bussning R10×R8
Säkerhetsventil
Vinkelkoppling R20×22
Påfyllning/avtappnings kran
Samlingsrör
Expansionskärl
Unionskoppling
Packning
Cirk.pump Myson CP 53
Sexkantsnippel R25
Propp R25
Tryckmätare