Nationella riktlinjer för vård vid depression och

Nationella riktlinjer för vård vid depression och
ångestsyndrom – seminiarum 2017-03-01
Program för eftermiddagen
kl.13.00-14.00
Socialstyrelsen informerar
Lise-Lotte Risö-Bergerlind
Håkan Jarbin
Arvid Widenlou-Nordmark
Melinda Mild
Riitta Sorsa
kl. 14.00-15.00
Arbetsgrupper från Region Skåne redovisar
sina synpunkter avseende riktlinjernas
konsekvenser
Regionledning
Verksamhetsnivå
Kliniknivå
Kommunal nivå
kl. 15.00-15.30
Kompletterande synpunkter från Region
Halland, Landstinget Blekinge och Region
Kronoberg
kl. 15.30-15.45
Kaffepaus
kl. 15.45-17.00
Paneldiskussion och frågestund