Produktblad - Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest Select
Euro, klass SEK Y
Produktblad | 24 april 2017
DK0060644854
Marknadsföringsmaterial
Mål och placeringsinriktning
Rådgivare
Mål
Målsättningen för fonden är att skapa en ren exponering mot Euro. Fonden är
ackumulerande.
Namn:
Teemu Liikanen
Danske Capital
Titel:
Head of Fixed Income Finland
Bakgrund:
KTM, CEFA
Antal års erfarenhet:
21
Placeringsinriktning
Fonden investerar i mycket korta ränteinstrument utställda i euro.
Investeringarna begränsas till obligationer med kreditbetyget AA-/Aa3 eller
högre.
Andelar kan normalt inlösas på bankdagar.
10 största innehaven per 28.02.2017 *)
Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som
planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.
Investering
1,00 France (Btan) S.5yr 25/7-2012/2017
4,30 Austria (Republic) 15/9-2007/2017
4,50 Netherlands Government 15/7-07/2017
0,50 Bundesrep.Deutschland 7/4-2012/2017
0,5 Netherlands Government 15/4-2014/2017
3,75 France (Oat) 25/4-2006/2017
1,875 Finnish Government 15/4-2011/2017
Avkastning för perioden: 14.09.2015 - 31.03.2017
%
22,5%
20,4%
17,5%
16,8%
11,2%
5,8%
4,5%
*) Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Investeringsfördelning: Sektorer per 28.02.2017, %
Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om
fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning.
Årlig avkastning per 31.03.2017, %
Riskindikator
Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för
fonden.
Årlig avkastning per 31.03.2017
2012
2013
2014
Fond, %
Jämförelseindex, %
2015
-2,0
-2,0
2016
3,9
4,6
i år
-0,6
-0,3
Riskindikator för perioden 30.09.2015 - 31.03.2017
Avkastning per 31.03.2017
Fond, %
Jämförelseindex, %
1 mån.
-0,3
-0,2
3 mån.
-0,6
-0,3
1 år
2,6
3,4
3 år
start
1,2
2,2
Avgifter
Årlig avgift
Max insättningsavgift
Max uttagsavgift
Prestationsbaserad avgift
Genomsnittlig årsavkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
0,70
0,28
4,37
0,19
-3,33
Fondfakta
0,35%
0,05%
0,05%
0,00%
ISIN
Jmf-index
Hemsida
Fonds domicil
Valuta
Förvaltat kapital (milj.) , 20.04.2017, SEK
NAV-kurs, 21.04.2017
DK0060644854
EUR/SEK
www.danskeinvest.se
Danmark
SEK
13,5
102,04
Materialet har tagits fram av Danske Invest, division av Danske Bank A/S, enbart i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att ta del av den senaste informationsbroschyren samt
basfakta för investerare som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Senast uppdaterad 2017-04-24
69.4411.01.02.14
Sida 1 av 1