Projekt Grand Central Sundbyberg

6 februari 2017
Projekt Grand Central Sundbyberg
februari 2017
Rivning av fasad mot Rosengatan
Vi fortsätter att riva ner gammal fasad och arbetet beräknas vara klart i början av april. Montering av
bygghiss har startat intill husfasaden (innanför planket).
Ny stomme och fasad mot Järnvägsgatan
Vi fortsätter även med arbetet att montera stomme i husdelen mot Järnvägsgatan och det arbetet kan
även pågå under helger. Vi kommer börja montera ny fasad i vecka 8. Just nu pågår förberedelser
inför monteringen.
Mer information eller frågor
Mer information om Grand Central Sundbyberg finns på Fabeges hemsida www.fabege.se/orgeln
och www.grandcentralsundbyberg.se . Vid frågor om byggnationen kontakta Byggledare
Anders Braun, [email protected] tel. 0708-55 13 70.
Vill du ha våra utskick skickade till dig via e-post? Mejla din e-postadress till
[email protected]
Mer information
Besök www.fabege.se/orgeln