Darunavir Mylan, INN

EMA:s
procedurnummer
EU/1/16/1140/001
(Läkemedlets)
namn
Darunavir Mylan
Styrka
Läkemedelsform
Administreringssätt
Innerförpackning
Förpackningsstorlek
75 mg
Oral användning
Darunavir Mylan
75 mg
EU/1/16/1140/003
Darunavir Mylan
75 mg
EU/1/16/1140/004
Darunavir Mylan
75 mg
EU/1/16/1140/005
Darunavir Mylan
75 mg
blister
(PVC/PE/PVDC/alu)
blister
(PVC/PE/PVDC/alu)
blister
(PVC/alu/OPA/alu)
blister
(PVC/alu/OPA/alu)
burk (HDPE)
480 tabletter
EU/1/16/1140/002
EU/1/16/1140/006
Darunavir Mylan
150 mg
Darunavir Mylan
150 mg
EU/1/16/1140/008
Darunavir Mylan
150 mg
EU/1/16/1140/009
Darunavir Mylan
150 mg
EU/1/16/1140/010
Darunavir Mylan
150 mg
Oral användning
blister
(PVC/PE/PVDC/alu)
blister
(PVC/PE/PVDC/alu)
blister
(PVC/alu/OPA/alu)
blister
(PVC/alu/OPA/alu)
burk (HDPE)
240 tabletter
EU/1/16/1140/007
EU/1/16/1140/011
Darunavir Mylan
150 mg
Oral användning
burk (HDPE)
240 tabletter
EU/1/16/1140/012
Darunavir Mylan
300 mg
Oral användning
Darunavir Mylan
300 mg
EU/1/16/1140/014
Darunavir Mylan
300 mg
EU/1/16/1140/015
Darunavir Mylan
300 mg
EU/1/16/1140/016
Darunavir Mylan
300 mg
EU/1/16/1140/017
Darunavir Mylan
300 mg
EU/1/16/1140/018
Darunavir Mylan
300 mg
EU/1/16/1140/019
Darunavir Mylan
300 mg
EU/1/16/1140/020
Darunavir Mylan
300 mg
Oral användning
blister
(PVC/PE/PVDC/alu)
blister
(PVC/PE/PVDC/alu)
blister
(PVC/PE/PVDC/alu)
blister
(PVC/PE/PVDC/alu)
blister
(PVC/alu/OPA/alu)
blister
(PVC/alu/OPA/alu)
blister
(PVC/alu/OPA/alu)
blister
(PVC/alu/OPA/alu)
burk (HDPE)
30 tabletter
EU/1/16/1140/013
EU/1/16/1140/021
Darunavir Mylan
300 mg
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Oral användning
burk (HDPE)
120 tabletter
Oral användning
Oral användning
Oral användning
Oral användning
Oral användning
Oral användning
Oral användning
Oral användning
Oral användning
Oral användning
Oral användning
Oral användning
Oral användning
Oral användning
Oral användning
480 x 1 tablett
(enhetsdos)
480 tabletter
480 x 1 tabletter
(enhetsdos)
480 tabletter
240 x 1 tabletter
(enhetsdos)
240 tabletter
240 x 1 tabletter
(enhetsdos)
60 tabletter
60 tabletter
120 tabletter
120 x 1 tabletter
(enhetsdos)
30 tabletter
60 tabletter
120 tabletter
120 x 1 tabletter
(enhetsdos)
30 tabletter
EMA:s
procedurnummer
EU/1/16/1140/022
(Läkemedlets)
namn
Darunavir Mylan
Styrka
Läkemedelsform
Administreringssätt
Innerförpackning
Förpackningsstorlek
400 mg
Oral användning
Darunavir Mylan
400 mg
EU/1/16/1140/024
Darunavir Mylan
400 mg
EU/1/16/1140/025
Darunavir Mylan
400 mg
EU/1/16/1140/026
Darunavir Mylan
400 mg
EU/1/16/1140/027
Darunavir Mylan
400 mg
EU/1/16/1140/028
Darunavir Mylan
400 mg
Oral användning
blister
(PVC/PE/PVDC/alu)
blister
(PVC/PE/PVDC/alu)
blister
(PVC/PE/PVDC/alu)
blister
(PVC/alu/OPA/alu)
blister
(PVC/alu/OPA/alu)
blister
(PVC/alu/OPA/alu)
burk (HDPE)
30 tabletter
EU/1/16/1140/023
EU/1/16/1140/029
Darunavir Mylan
400 mg
Oral användning
burk (HDPE)
100 tabletter
EU/1/16/1140/030
Darunavir Mylan
600 mg
Oral användning
Darunavir Mylan
600 mg
EU/1/16/1140/032
Darunavir Mylan
600 mg
EU/1/16/1140/033
Darunavir Mylan
600 mg
EU/1/16/1140/034
Darunavir Mylan
600 mg
EU/1/16/1140/035
Darunavir Mylan
600 mg
EU/1/16/1140/036
Darunavir Mylan
600 mg
Oral användning
blister
(PVC/PE/PVDC/alu)
blister
(PVC/PE/PVDC/alu)
blister
(PVC/PE/PVDC/alu)
blister
(PVC/alu/OPA/alu)
blister
(PVC/alu/OPA/alu)
blister
(PVC/alu/OPA/alu)
burk (HDPE)
30 tabletter
EU/1/16/1140/031
EU/1/16/1140/037
Darunavir Mylan
600 mg
Oral användning
burk (HDPE)
60 tabletter
EU/1/16/1140/038
Darunavir Mylan
600 mg
Oral användning
burk (HDPE)
90 tabletter
EU/1/16/1140/039
Darunavir Mylan
800 mg
Oral användning
Darunavir Mylan
800 mg
EU/1/16/1140/041
Darunavir Mylan
800 mg
EU/1/16/1140/042
Darunavir Mylan
800 mg
blister
(PVC/PE/PVDC/alu)
blister
(PVC/PE/PVDC/alu)
blister
(PVC/alu/OPA/alu)
blister
(PVC/alu/OPA/alu)
30 tabletter
EU/1/16/1140/040
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Oral användning
Oral användning
Oral användning
Oral användning
Oral användning
Oral användning
Oral användning
Oral användning
Oral användning
Oral användning
Oral användning
Oral användning
Oral användning
60 tabletter
60 x 1 tabletter
(enhetsdos)
30 tabletter
60 tabletter
60 x 1 tabletter
(enhetsdos)
60 tabletter
60 tabletter
60 x 1 tabletter
(enhetsdos)
30 tabletter
60 tabletter
60 x 1 tabletter
(enhetsdos)
30 tabletter
30 x 1 tabletter
(enhetsdos)
30 tabletter
30 x 1 tabletter
(enhetsdos)
EMA:s
procedurnummer
EU/1/16/1140/043
(Läkemedlets)
namn
Darunavir Mylan
Styrka
Läkemedelsform
Administreringssätt
Innerförpackning
Förpackningsstorlek
800 mg
Oral användning
burk (HDPE)
30 tabletter
EU/1/16/1140/044
Darunavir Mylan
800 mg
Oral användning
burk (HDPE)
60 tabletter
EU/1/16/1140/045
Darunavir Mylan
800 mg
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Filmdragerad
tablett
Oral användning
burk (HDPE)
90 tabletter