Granskare för 2018 års ansökningar om Forsknings

Granskare för 2018 års ansökningar om Forsknings-ALF
BKC + CHV
RÖ1
RÖ2
LiU
Extern1
Extern2
CKOC
RÖ1
RÖ2
LiU
Extern 1
Extern 2
Extern 3
DC
RÖ1
RÖ2
LiU
Extern1
Extern2
SC,
RÖ1
RÖ2
LiU
Extern1
Extern2
Namn
Per Magnusson
Birgitta Öberg
Thomas Skogh
Marie Bixo
Jan Gustafsson
område
Klinisk kemi
Fysioterapi
Reumatologi
Ob-gyn, Umeå
Pediatrik, Uppsala
Namn
Preben Kjölhede
Cecilia Gunnarsson
Lena Jonasson
Helena Brisby
Mattias Belting
Magnus Nilsson
område
Gynekologi
Klinisk genetik
Kardiologi
Ortopedi
Onkologi, Lund
KI
Namn
Charlotta Dabrosin
Mårten Segelmark
Peter Bang
Peter Leander
Maria Fällman
område
Onkologi
Njurmedicin
Pediatrik
Diagnostisk Radiologi, Malmö
Molekylär Infektionsmedicin,
Umeå
Namn
Ann Josefsson
Carl Johan Östgren
Per Gustafsson
Anders Lindahl
Kristian Borg
område
Gynekologi
Allmänmed
BUP
Regenerativ Medicin
Rehabilitering
NS + KMC
RÖ 1
RÖ2
LiU
Extern 1
Extern 2
LiU
LiU
Namn
Jan Brynhildsen
Staffan Hägg
Håkan Olausson
Patrik Midlöv
Anders Wallin
Joanna Kvist
Susanne Börjesson
område
Gynekologi
Klinisk Farmakologi
Neurofysiologi
Allmänmedicin
Medicin/demens/psykiatri
Fysioterapi, LiU
Omvårdnad
HMC
Namn
Jan Marcusson
Jan Ernerudh
Elvar
Theodorsson
Extern 1 Anna Norhammar
Extern 2 Per Gustavsson
Extern 3 Bengt Fellström
RÖ1
RÖ2
LiU
Område
Geriatrik
Immunologi, Neurologi
Klinisk kemi
Kardiologi
Arbets- och miljömedicin
Nefrologi