SÅRBEHANDLING

SÅRBEHANDLING
Del 1 av 4 – föreläsningsserie ”Sårbehandling i samverkan”
DAGENS INNEHÅLL
8.00 – 8.30 Registrering och utställning
8.30 – 8.40 Inledning
C Monsen, projektledare Sårbehandling i samverkan
8.45 – 9.30 Varför behöver vi ställa diagnos på ett svårläkt sår? Karim Saleh, Specialistläkare
Hur gör vi?
9.30 – 10.15 Kaffe och utställning
10.15 – 10.45 Ankeltryck – hur gör vi?
S Svensson, leg. sjuksköterska
10.50 – 11.45 Sårläkningsprocessen – hur bedömer vi såret? C Monsen
11.45 – 13.00 Lunch och utställning
13.00 – 14.15 Kompressionsbehandling!
H af Forselles, leg. sjuksköterska
14.15 – 14.45 Kaffe och utställning
14.45 – 15.30 Kompressionsstrumpor - pumpstövel
A Björk, leg. sjukgymnast
15.30 – 16.00 Patientfall
H af Forselles
C Monsen
C Monsen
16.00 – 16.15 Avslutning – utvärdering
C Monsen