Guide till hur ansökan sker i IdrottOnline för Idrottslyftet 2017

Guide till hur ansökan sker i IdrottOnline för Idrottslyftet 2017
1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline (gå in via föreningens IdrottOnline sida eller logga in via
Riksidrottsförbundets sida för IdrottOnline, www.idrottonline.se) genom att klicka på hänglåset i högra hörnet,
så måste du skriva i ditt användarnamn och lösenord. Länk för mer info kring inloggning, tilldelning av roller och
manualer för IdrottOnline: http://idrottonline.se/Support/Manualer/
2. Välj organisation, den förening som ansökan ska göras igenom väljs här. Om man är medlem/aktiv i flera
föreningar så finns flera alternativ här.
3. När du har loggat in på föreningens sida i IdrottOnline så kommer man till förstasidan i IdrottOnline, klicka
där på fliken Idrottsmedel (se bilden). Denna flik är helt ny och det nya sättet att göra ansökan för Idrottslyftet
2017 och framåt.
3. Vem kan skicka in en ansökan?
Alla medlemmar med inloggning till IdrottOnline kan göra en ansökan men bara spara den, inte skicka in den
som krävs för att den ska vara giltig. Ansökan kan endast skickas in av föreningens ordförande, kassör och
den/de (kan vara flera) som har fått rollen Idrottslyftsansvarig firmatecknare tilldelad av föreningens
huvudadministratör för IdrottOnline. För support se manualer här: http://idrottonline.se/Support/Manualer/.
4. Hit kommer du när du tryckt på fliken Idrottsmedel. Så det är startsidan i IdrottOnline för Idrottslyftet. Här
finns allt vad gäller Idrottslyftet 2017 & framåt som: sparade ansökningar, projektbeslut på tidigare
ansökningar, status för inskickade projekt, skapa ny ansökningar och återrapporterna för godkända projekt.
Vad gäller Idrottslyftet 2016 och tidigare med allting så finns det under fliken – Äldre Idrottslyftet (Se bild
nedan, röd markerat).
5. För att göra ansökan måste man även välja sidan Idrottsmedel i vänsterkolumnen (Se bild nedan röd
markerat). För att göra en ny ansökan så klicka på: +Skapa ny ansökan (Se bild nedan, grön markerat). Där
skaps nya ansökningar, även de olika projekten som är aktuella att ansöka till.
Klicka här för att gå
vidare för att skapa
en ansökan.
Här finns de olika projekten som är möjliga att ansöka till just nu.
6. När du klickat på +Skapa ansökan så kommer du vidare till nästa sida (Se bild nedan), där det väljs vilken
organisation som ansökan ska göras ifrån och även vilka projekt det går att ansöka till. Under flik ett
”Idrottsmedel via” – Välj Svenska Ishockeyförbundet. Under flik två ”Kategori” så välj alla (Är redan inställd på
det). Tredje och sista fliken ”Idrottsmedel” – Välj det projektet ni vill ansöka till. När ni gjort de valen så klicka
på nästa, nere i högra hörnet (Se bild, grön markerat).
Välj: Svenska Ishockeyförbundet
Välj: Alla
Välj: Det projekt ni vill ansöka till
7. Nu är du inne i ansökningsformuläret och längst upp i det, ansökan fylls i nedan (Under formulär). Fyll i de
uppgifter som behövs i ansökan, vissa uppgifter är obligatoriska att fylla i för ansökan. Fylls inte de i kommer
inte ansökan gå att skicka in.
Rödmarkerad * är obligatorisk
information att fylla i.
Har du inte rätt behörighet så
kommer bara alternativet spara
finnas. Se vilka som har rätt
behörighet längst upp i ansökan, för
vilken behörighet i IdrottOnline för
att skicka in ansökan se punkt 3. Du
kan välja att bara spara ansökan ifall
ansökan inte är helt färdigställd och
lägga till mer information senare.
När ansökan är färdigställd och redo
att skickas in välj: Skicka in ansökan
till förbundet. Direkt det är gjort så
är ansökan mottagen och kommer
behandlas efter sista ansökningsdag.
8. För att se alla ansökningar som föreningen skickat in eller sparat för att skicka in måste välja sidan
Ansökningar i vänsterkolumnen (Se bild nedan, röd markerat).
Här ligger alla de ansökningar som är inskickade eller
sparade för att senare sickas in.