Marknadsmeddelande 25/17 25/17 - Information om

Marknadsmeddelande 25/17
25/17 - Information om företrädesemission
PharmaLundensis AB
Sista dag för handel i bolagets aktie (PHAL) med rätt till tilldelning
av uniträtter i emissionen är den 13 februari 2017. Första dag för
handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 14 februari
2017.
För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av trettioåtta (38) uniträtter
berättigar till teckning av en (1) ny unit för 18 sek per unit. (3:38 á 6 sek/aktie)
Uniträtterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 20 februari 2017 till och med
den 8 mars 2017. Teckningstiden är den 20 februari 2017 till och med den 10 mars
2017.
Betalda tecknade unit kommer handlas från och med den 20 februari 2017 fram till dess
att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Information om uniträtt:
Kortnamn: PHAL UR
ISIN-kod: SE0009612286
Oderboks ID: 132771
Första handelsdag: 20 februari, 2017
Sista handelsdag: 8 mars, 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT
Information om betald tecknad unit:
Kortnamn: PHAL BTU
ISIN-kod: SE0009612294
Orderboks-ID: 132772
Handelsperiod: 20 februari 2017 till dess Bolagsverket registrerat emissionen
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT
Stockholm den 10 februari, 2017
AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post [email protected]