INBJUDAN

INBJUDAN
Ekonomistyrning
Deltagarna skall efter genomförd utbildning ha en övergripande kunskap om
ekonomiska samband och vilka styrprinciper som finns inom en kommun.
Innehåll:
Mål

Att få en grundläggande ekonomisk kunskap om principer inom kommunal ekonomi för
att kunna verka som chef.
Efter genomgången kurs skall du
Förstå viktiga ekonomiska grundläggande begrepp och hur de hänger ihop.
 Intäkter – kostnader, inkomster-utgifter, inbetalningar –utbetalningar.
 Vad är en investering och hur den påverkar. Skillnad mot vanlig drift.
 Ekonomiska resultat, över och underskott
 Resultat- och balansräkning
 ”Hur flödet ser ut”, exempel, praktisk grupp-uppgift av något slag.
Förstå ekonomisk redovisning och vad vi har för nytta av den. Första vad en kodplan är och vad
man kan ha för nytta av den.
Förstå skillnaden mellan ett privat företag och en kommun när det gäller ekonomi
 ”Varifrån kommer min budget och vem har bestämt det?” (övergripande beskrivning av
ett budgetflöde i en kommun)
 Begreppen ”god ekonomisk hushållning” samt ”effektiv och ändamålsenlig verksamhet”
(enligt kommunallagen).
 Hur man tolkar en kommuns resultat- och balansräkning.
Datum: 23 februari
Tid: 13.15–15.30
Plats: Segelbåten Servicecenter Heffnersvägen 1, Vägbeskrivning Centralstation - Heffnersvägen
1
Utbildningsledning: Ekonomer i Sundsvalls kommun
Välkommen!