Norra Real

Norra Real
Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning samhällsvetenskap
Preliminär poängplan
Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskap
Kurser
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1/svenska som andraspråk 1
Svenska 2/svenska som andraspråk 2
Svenska 3/svenska som andraspråk 3
Programgemensamma karaktärsämnen
Filosofi 1
Moderna språk
Moderna språk
Psykologi 1
Inriktning
Samhällsvetenskap
Geografi 1
Historia 2a
Religionskunskap 2
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3
Programfördjupningar (skolans val)
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Samhällskunskap - Internationella relationer
Visuell kommunikation
Individuellt val (elevens val)
Gymnasiearbete
Poängfördelning
Lärsår 17/18 Läsår 18/19 Läsår 19/20
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Poäng
ht
vt
ht
vt
ht
vt
1150
100
50
50
100
50
50
100
50
50
100
25
25
25
25
100
50
50
100
50
50
100
50
50
50
50
100 100
100
50
50
100
50
50
100
50
50
300
50
50
100
50
50
100
50
50
50
50
450
100
100
50
100
100
50
50
50
50
50
100
50
50
75
25
100
100
25
400
75
400
300
100
100
100
50
50
50
50
200
100
Total summa
2500
425
425
425
425
Poängplanen kan förändras
Norra Real
Roslagsgatan 1
113 55 STOCKHOLM
Telefon: 08-508 323 00
Fax: 08-508 323 02
[email protected]
norrarealsgymnasium.stockholm.se