Myndigheter - Sundsvalls kommun

Myndigheter
Fyll i en intresseanmälan om att anställa en KomiJobbare.
Intresseanmälan hittar du på www.sundsvall.se/komijobb.
Det går bra att mejla in den till [email protected]
eller att posta den till adressen: Sundsvalls kommun FAVI, KomiJobb, 851 85 Sundsvall.
Du kan även fylla i intresseanmälan direkt på webben.
Inför att ni ska anställa en KomiJobbare behöver ni:
1. Kontakta Veronica Bäckman på Arbetsförmedlingen för att processen ska komma
igång, telefon 010-487 39 40, [email protected]
2. Kontakta aktuellt fackförbund och ta reda på vilken lönenivå som gäller utifrån
kollektivavtal och arbetsuppgifter.
3. När Arbetsförmedlingen fattat beslut om anställningen, skicka in en ansökan om
kommunalt bidrag på 17 655 kronor plus semesterersättning (12 %) och tillhörande
personalomkostnader. Kontakta Jenny Edlund, KomiJobb på 073-270 55 10.
Bidragen rekvirerar ni månadsvis. Från Arbetsförmedlingen rekvirerar du det statliga
bidraget via rekvisitioner som ni skickar in månatligen och från KomiJobb-projektet
rekvirerar du kommunalt bidrag genom att skicka in en kopia på lönespecifikationen
varje månad till Sundsvalls kommun FAVI, KomiJobb 851 85 Sundsvall.
Som myndighet kan ni tillämpa BEA-avtal (Överenskommelse om bestämmelser
för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder). Parter i avtalet är Sveriges
kommuner och landsting , Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan och Svenska
kommunalarbetarförbundet å andra.
Använder ni er av BEA-avtalet krävs att den anställde går utöver grundbemanning och
alltså inte utför någon annan anställds arbetsuppgifter.