6-8 sep 2017 Gruppledarutbildning kvinnor

Utväg Skaraborg inbjuder till
Utbildning för att leda grupper för kvinnor som upplevt våld
Utväg Skaraborg har bedrivit gruppverksamhet för kvinnor som upplevt våld i nära relation
sedan 1996. Modellen för gruppverksamheten har ständigt utvecklats och utvärderats och
har därefter manualbaserats. 2011 började Utväg Skaraborg erbjuda tredagars utbildning för
att kunna tillämpa modellen.
Tid:
Utbildningen äger rum mellan 6-8 september 2017
Dag 1. Kl. 10.00–16.00
Dag 2. Kl. 09.00-16.00
Dag 3. Kl. 09.00-15.00
Plats:
Utväg Skaraborg, Storgatan 20, Skövde. Våra lokaler ligger på andra våningen och nås
via dörren på markplan mellan Teliabutiken och Lloyds apotek.
Innehåll:
Under utbildningsdagarna varvas teori och praktik. Fokus ligger på gruppsessionernas
teman (våld, vardagspsykologi, sexualitet, min historia, barn), gruppens struktur,
bedömningskriterier samt det konkreta genomförandet av gruppen.
Den första utbildningsdagen är gemensam med dem som går utbildning i
gruppverksamhet för barn som upplevt våld med parallell föräldragrupp.
Deltagare:
Personal som arbetar eller avser arbeta med gruppverksamhet för kvinnor som
upplevt våld i nära relation. Lämplig grundutbildning är psykolog, socionom eller
liknande med grundläggande kunskap om våld i nära relation.
Avgift:
12 000: - exkl. moms. I avgiften ingår fika, lunch, skriftlig manual och ett
handledningstillfälle efter genomförd utbildning. Kostnader för resa och logi står
deltagaren själv för. Vi rekommenderar Scandic Billingen och Hotell Majoren i Skövde
då tidigare deltagare varit nöjda med dessa.
Anmälan:
Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag vilken är 9 juni 2017. Anmälan görs till
[email protected] med uppgifter om namn, befattning, arbetsplats,
faktureringsuppgifter och organisationsnr. Utväg Skaraborg förbinder sig att
genomföra utbildningen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås.
Ange även ev. allergier vid anmälan.
Varmt Välkomna!