Kopia från Institutet för språk och folkminnen, Frågelista M 167

Kopia från Institutet för språk och folkminnen, Frågelista M 167 Lapska traditioner: Fotbeklädnaden
Kopia från Institutet för språk och folkminnen, Frågelista M 167 Lapska traditioner: Fotbeklädnaden
Kopia från Institutet för språk och folkminnen, Frågelista M 167 Lapska traditioner: Fotbeklädnaden