KALLELSE

KALLELSE
till årsmöte i Hallands läkarförening
Tid: torsdag 2 mars 2017 kl 18:00
Plats: Falkenbergs Strandbad i Falkenberg
Gästföreläsare dr Emma Spak kl 18:00
Emma Spak, ledamot i Förbundsstyrelsen, ordförande i SYLF och
ordförande i Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik
ska tala om det nationella arbetet med IT och läkemedelslistan
Årsmötesförhandlingar cirka kl 19:00
Verksamhetsberättelse för 2016 finns att läsa på vår hemsida.
Buffé serveras kl 17:30 till den som så önskar.
Anmäl i så fall detta och eventuell specialkost senast
22 februari 2017 via e-post:
[email protected]
hemsida: www.slf.se/hlf