Vi söker överläkare/specialistläkare

Vi söker överläkare/specialistläkare
Vi söker engagerad överläkare/specialistläkare i neurologi, rehabiliteringsmedicin
eller annan lämplig specialitet som vill vara med och utveckla verksamheten på
Rehab Station Stockholms nya rehabiliteringscenter i Hagaparken!
Vi arbetar i team där du är medicinskt- och ledningsansvarig. Våra patienter kommer
från Stockholms samtliga akutsjukhus och har olika neurologiska sjukdomar och
skador, t.ex. personer med ryggmärgsskador, stroke, MS och ortopediska skador.
Patienter som har genomgått olika kirurgiska ingrepp och behöver postoperativ
rehabilitering är också vår målgrupp. Vi har vårdval med SLL för specialiserad
neurologisk samt specialiserad kirurgisk rehabilitering. Under 2016 har vi haft ca 500
inneliggande patienter.
Det nya Rehabcentret i fantastiska Hagaparken innebär en unik satsning på
nybyggnation för neurorehabverksamhet i Sverige och kommer att stärka Rehab
Stations position som nationellt ledande på området.
De nya lokalerna, som omfattar cirka 6 500 kvadratmeter och 50 internatrum, blir en
viktig resurs för utvecklandet av framtidens rehabilitering, där patienternas krav och
behov snabbt förändras och stärks.
Rehab Station Stockholm är ett helägt dotterbolag till Praktikertjänst AB.
För mer information, kontakta:
Sapko Bjelak, chefläkare
Tel 08-555 44 119
[email protected]