UTGIFTER UNDER PERIODEN

UTGIFTER UNDER PERIODEN
År
Huvudmannens namn:
Bilaga
Månad
12
Skatt
13
14
Hyra, vårdavgift
Schablonkostnad
gem
hushåll
15
TV, tel
tidningar
16
El,
försäkringar
17
Läkare,
medicin
18
Privata
medel,
HVM:s
egna uttag
19
Arvode
och
sociala
avgifter
20
21
22
23
RänteKöp av
Övrigt,
Övriga
kostnader
fastighet,
större
kostnader,
och amort bostadsrätt, inköp efter ex bankfr rubrik 3 värdepapper uttagstillst
avgifter
Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Summa
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr