FELANMÄLAN/ ANNAN ÅTGÄRD PÅ GRUNDUTRUSTNING

FELANMÄLAN/ ANNAN ÅTGÄRD PÅ
GRUNDUTRUSTNING
INTERN DRIFT
Anmälan från
Datum________________
Boendeenhet ________________________________________________
Personal namn _______________________________________________
Kontakt tel.nr______________________Fax _______________________
2017-03-17 Enhet hjälpmedel
Produktnamn _________________________________________________
ID-nr ____________ Placering Avd/rum ___________________________
Beskrivning av fel/ åtgärd________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Stöd och service Grundutrustning, servicetekniker tel 3152334
_____________________________________________________________
Utförda åtgärder av servicetekniker
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_
Felanmälan faxas till: 031- 27 84 70