FULLMAKT

FULLMAKT
till Blekinge Fotbollförbunds årsmöte
torsdagen den 2 mars 2017
klockan 18.30 på Ronneby Brunn
Förening:
Ombud med rösträtt:
1.
Namn
Funktion i föreningen
2.
Namn
Funktion i föreningen
______________________________________
Ort
Datum
______________________________________
Underskrift av behörig firmatecknare
______________________________________
Namnförtydligande
Fullmakten skickas in med post till Blekinge Fotbollförbund, Reddvägen 6, 372 73 Ronneby eller via epost till [email protected] och ska vara oss tillhanda senast den 15 februari 2017!
POSTADRESS
Reddvägen 6
372 73 RONNEBY
E-POST & HEMSIDA
[email protected]
www.svenskfotboll.se/blekinge
RESULTATTELEFON
0730-126126
BANKGIRO
490-6822
ORGNUMMER
836200-0203