Ladda hem inbjudan och program för denna workshop

Workshop om trycksår
Torsdagen 30 mars 2017
Omläggning av trycksår görs av flera olika yrkeskategorier idag. Vi har alla olika
kunskaper och utbildning i området. Alltför många ” lägger bara på en kompress”
utan att veta vad den har för egenskaper eller om man överhuvudtaget behandlar såret
rätt. För att uppnå ett lyckat resultat och läka ett trycksår måste du veta vad du gör
och varför.
Den här workshopen riktar sig till dig som vill lära dig mer om trycksår med
helhetssyn, du kommer att få handfasta tips om olika omläggningar och
hjälpmedel.
En förebild för framtidens rehabilitering
Program
08.00
Registering samt fika med smörgås
08.20
Trycksår med helhetssyn
Madde Stenius, undersköterska och
utbildningsansvarig på Rehab Station Stockholm
09.50
Bensträckare
10.05
Trycksår - vad händer i såret.
Förbandsmaterial och dess gruppindelning
Madde Stenius
11.00
Praktisk övning i smågrupper
à 45 min / station:
Station 1:
Sårdokumentation och omläggning - rumpa
Madde Stenius
Station 2:
Såromläggning - fötter
Irene Faager Berg, Dermatologsjuksköterska,
produktspecialist PartnerMed
Station 3:
Tryckavlastande hjälpmedel samt
inställning av Rohodyna och tryckmätning
Carin Bergfeldt, Leg Arbetsterapeut
på Rehab Station Stockholm
Station 4: Undertrycksbehandling
Anders Svensson, Produktspecialist
på Smith & Nephew
12.30
Lunch
13.30
Fortsatt praktisk övning i smågrupper
15.00
Fika
15.30
Hur gör jag för att läka ett sår
- fallbeskrivningar
Madde Stenius
16.15
Utvärdering
Lokal:
Rehab Station Stockholm Frösundaviks allé 13, Solna.
Komunikationer:
Buss 67 sluthållplats Frösundavik.
Arlandabuss hållplats Frösunda, 5 min promenad.
Tåg Solna station, 10-15 minuters promenad.
Pris:
2.950 kr exkl moms/deltagare.
I priset ingår intyg, trycksårsboken, fika och lunch.
Sista anmälningsdag 9 mars
OBS! Begränsat antal platser!
- Anmälan sker på vår hemsida www.rehabstation.se
under utbildning.
- Betalning via konto sker efter bekräftelse av anmälan
och blir då bindande.
- Vid betalning av faktura tillkommer en adm. avgift
på 50 kr.
- Kan överlåtas till annan deltagare. Ej återbetalning.
- Vid för få anmälningar ställs kursen in och avgiften
återbetalas.
Kontakt:
Madeleine Stenius, Tel 08 555 44 192
[email protected]