Boka via mobilen

KommaigångmedVisionMOBILE
1.FörAndroid:Gåinpådinplaybutikimobilenochsök/laddanerElectroluxVisionMOBILE.
FöriOS:GåinpåAppStoreimobilenochsök/laddanerElectroluxVisionMOBILE.
Detfinnstvåinloggningssätt!
a) Loggainmanuelltmedserveradress,namnochlösensomdufåravfastighetsägaren.(ServeradressenärintesammasomtillVision
WEB)Exempelpåserveradress:http://apotekaren.no-ip.org/m5webbokning/Api/Mobile/VisionMobile.asmx
b) LoggainmedQRkodsomfinnspåVisionWEB.(fortsätttillsida3)
KommaigångmedVisionMOBILE
a)
b)
2. SurfasedaninpåVisionWEBmeddatorn(adress&användaruppgifterfårduavfastighetsägaren).Dåskadennasidanvisas.
3. Loggainmednamnochlösenord
KommaigångmedVisionMOBILE
4. Efterinloggningvisasdennasidan.
5. Klickapåtexten”Användmobilenförattboka”somfinnslängstnerpåsidan.
KommaigångmedVisionMOBILE
6. DåvisasenQR-kodsomskascannasmedVisionMOBILE.
KommaigångmedVisionMOBILE
7. StartaVisionMOBILEitelefonen,välj”ScannaQRkod”
OBS!Stängnertangentbordetomduintesertexten”ScannaQRkod”.
KommaigångmedVisionMOBILE
8.
NärQRkodenärscannad,loggarappeninsigautomatiskt,ochdukommer
dåtill”Minsida”somärdefaultstartsida.9.Klart.
Minsida:Sedinaaktuellabokningar,samtmöjlighetattavboka
KommaigångmedVisionMOBILE
Boka:Visabokningsöversikt,samtboka
Status:Visaråterståendemaskintid,sättalarm”maskinklar”
Information:Allmäninformationfrånfastighetsägaren
Inställningar:Inställningaravstartvy,bokningspåminnelse,bildnerladdningloggautochåterställningavapp.