Presentation Klas Palm

Internationell utblick
- vad kan vi lära av städer
runt om i världen?
Utblick – så här gjorde vi
Syfte: nya perspektiv och ökad kunskap om olika städers
arbete med ”innovationsplattformar”.
Sökte först ”THE best cases”
Alla städer med självaktning arbetar
med dessa frågor.
Vi blev pragmatiska... Nyttjade kontakter, viss spridning,
intressanta initiativ på gång.
AMSTERDAM SMART CITY
LA River Revitalization
Stora likheter världen över
Utmaningarna är ganska lika, man brottas med
liknande frågor, typ:
• Inte samma språk
• Legala strukturer utgör hinder för samarbete
• Nationella nivån är viktig men styrsystemen är inte
optimerade för lokala behov
• Politikers rädsla
• Dualismen: lyssna på medborgarna och näringsliv
v.s. driva desamma frammåt mot hållbar utvecling
• Hållbarhetens tre dimensioner i all ära
– ekonomisk tillväxt dominerar
Två nivåer på plattformsarbetet definieras av storlek och vad staden
har att erbjuda
Det finns de städer som har
attraktivitet från början, de
blir självspelande pianon.
Sen har man städer där man måste
kämpa för att locka privata aktörer. Man
måste identifiera och kommunicera sina
komparativ fördelar.
Vad vi kan lära av utblicken
• Plocka lågt hängande frukter.
• Viktigt att vara visionsdriven.
• Ge stöd för slutfasen av innovationsprocessen, (skala
upp, implementera, sprida).
• Lärande organisationer möjliggör förändring. Lär av
varandra, uppfinn inte hjulet en gång till.
• Val av stad att kommunicera med och lära av: Kanske
inte välja en superstjärna? Gå via kontakter!
• Man kan lära på strukturnivå: Metoder kan man lära,
men de lokal förutsättnngarna
är extremt avgörande!