Valberedningens förslag till ny styrelse:

Valberedningens förslag till ny styrelse: Hannah Diverde (ordförande) Stefan Andersson (kassör) Ingrid Westerberg‐Eriksson (ordinarie) Joakim Pasma (ordinarie) Anna Bohman (ordinarie) Petra Molin (suppleant) Valter Larsson (suppleant) Annika Homman (suppleant) Zohre Abbasi (suppleant) Monica Mattsson (suppleant) Valberedning: Jenni Jonasson (Sammankallande) Marianne Fridh